Logowanie:
Logowanie:

Gminny Program Wsparcia Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością oraz ich rodzin w gminie Czerwonak

25 czerwca na sesji Rady Gminy Czerwonak uchwalony został GMINNY PROGRAM WSPARCIA DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ ICH RODZIN W GMINIE CZERWONAK NA 2020-2024. Przy jego opracowaniu uwzględnione zostały wskazania zawarte w Rekomendacjach dla Gminy Czerwonak, w ramach dokumentu „Diagnozy sytuacji osób z niepełnosprawnością w gminie Czerwonak” opracowanej w 2019 roku.

 

Głównym celem Programu jest „Dążenie do pełniejszego udziału dorosłych osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym oraz zapewnienie im oraz ich rodzinom niezbędnego wsparcia”. Założeniem Programu jest tworzenie systemu umożliwiającegoprzywrócenie osób z niepełnosprawnością społeczeństwu, wytworzenie poczucia aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym oraz udzielanie niezbędnego wsparcia członkom ich rodzin.

 

Celami szczegółowymi są:

 

1. Podniesienie stanu wiedzy społeczności lokalnej w zakresie problematyki niepełnosprawności;

2. Zapewnienie możliwości swobodnego przemieszczania się;

3. Zapewnienie aktywnego udziału w życiu społecznym;

4. Wsparcie rodzin osób z niepełnosprawnością.

 

W Programie na 2020 rok realizowany będzie cel szczegółowy nr 2. W pierwszej kolejności planuje się uruchomić usługę transportową, adresowaną do mieszkańców gminy Czerwonak powyżej 24 roku życia, posiadających znaczny stopień niepełnosprawności. Plan finansowy oraz harmonogram realizacji zadań Programu, będą ustalane co roku, a ich zakres uzależniony będzie od kwoty przewidzianej w budżecie gminy na realizację celów Programu. Realizacja zadań Programu będzie odbywała się przez Urząd Gminy Czerwonak, przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku, innych jednostek organizacyjnych, służby zdrowia oraz organizacji pozarządowych.

 

 

Wydział Promocji Zdrowia

 

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.