Logowanie:
Logowanie:

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Czerwonak

Jeszcze w tym roku zakończy się modernizacja stacji elektroenergetycznej Czerwonak. Realizowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne całego województwa wielkopolskiego. Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Czerwonak jest jednym z wielu elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

 

Stacje elektroenergetyczne, w tym także stacja 220/110 kV Czerwonak, są jednym z najistotniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Bez nich niemożliwe byłoby jego funkcjonowanie. Energia elektryczna z elektrowni przesyłana jest liniami 400 kV i 220 kV, ponieważ im wyższe jest napięcie, tym mniejsze są straty energii podczas jej przesyłu. W stacjach najwyższych napięć, do których trafia, następuje zmiana poziomów napięć i dalej sieciami dystrybucyjnymi jest przesyłana do mniejszych stacji, nazywanych Głównymi Punktami Zasilania (GPZ). Tam zachodzi dalsze obniżenie napięcia do poziomu 20, 15 lub 6 kV (tzw. napięcia średnie – SN) i rozdział energii elektrycznej przesyłanej do licznych stacji transformatorowych. Zasilają one już bezpośrednio większość odbiorców końcowych, w tym zakłady przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej
i gospodarstwa domowe.
 

Prace związane z modernizacją stacji mają na celu zwiększenie pewności zasilania całego regionu. Nowoczesna, gwarantująca stałe dostawy energii infrastruktura elektroenergetyczna jest jednym z najważniejszych impulsów rozwoju ekonomicznego, zwiększania możliwości inwestycyjnych w naszym kraju. Poza tym znacząco wpływa na zwiększenie komfortu życia mieszkańców. Dodatkowo, wykorzystanie nowoczesnych urządzeń i zaawansowanej aparatury, przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacji, w tym kosztów związanych z ewentualnymi naprawami awaryjnymi, a także, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań i urządzeń, stacja Czerwonak będzie spełniała wszelkie, najwyższe wymogi w zakresie ochrony środowiska.

Wramach tego zadania inwestycyjnego zostaną wymienione przewody odgromowe AFL na przewody odgromowe skojarzone ze światłowodem OPGW 48J linii 220 kV Czerwonak-Pątnów oraz linii 220 kV Czerwonak-Plewiska.

 

Program modernizacji i rozbudowy linii oraz stacji elektroenergetycznych realizowany jest przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). To spółka Skarbu Państwa pełniąca rolę Operatora Systemu Przesyłowego (OSP). PSE realizują politykę państwa w zakresie nadzoru nad Krajowym Systemem Elektroenergetycznym co oznacza, że odpowiadają za niezawodne dostarczanie energii o odpowiednich parametrach do wszystkich regionów kraju.

 

Prace budowlano-montażowe zostaną przeprowadzone przez doświadczonego wykonawcę, wyłonionego w postępowaniu przetargowym, firmę ELTEL Networks Energetyka S. A. Modernizacja stacji zakończyć się ma w IV kwartale 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie: www.stacjaczerwonak.pl

 

Dane do kontaktu:

Rzecznik prasowy inwestycji

Tomasz Dudziński

Tel.: 502 175 301

E-mail: t.dudzinski@addvalue.com.pl, stacjaczerwonak@stacjaczerwonak.pl

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.