Logowanie:
Logowanie:

Trwa Powszechny Spis Rolny

 

Tegoroczna edycja spisu rolnego jest wyjątkowa, bo prowadzona w warunkach epidemii.

 

Spis jest obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego w Polsce. Rolników posiadających dostęp do komputera (ale może być też smartfon lub tablet) z dostępem do Internetu zachęcamy do samospisu przez Internet. Należy wejść na stronę internetową https://spisrolny.gov.pl/ i skorzystać z dostępnej tam aplikacji spisowej. Zaleta - można przerwać wypełnianie formularza i wrócić do niego w ciągu 14 dni, można cofnąć się do pytań, na które już odpowiedzieliśmy i poprawić dane, jeśli mamy wątpliwości lub pamięć nas zawodzi. Możemy dopytać domowników lub współpracowników bez presji czasu (jeśli aplikacja wykryje brak aktywności to po 30 minutach po prostu nas wyloguje zapisując udzielone już odpowiedzi). Pytania opatrzone są wyjaśnieniami, definicjami i dodatkowymi informacjami. Dane przesyłane są bezpośrednio na serwer, a więc zupełnie bezpieczne.

 

Samospisu przez Internet można dokonać do 30 listopada br.

Aplikacja jest przejrzysta, intuicyjna i jednolita dla całego formularza. Znajdziemy tu wszystkie niezbędne informacje oraz wskaźnik postępu samospisywania się. Inteligentny formularz elektroniczny zasygnalizuje błędy, które będzie należało poprawić, aby przejść do kolejnych pytań i ostrzeżenia, gdy np. pominiemy pytanie nieobowiązkowe. Wyświetlone ostrzeżenia pozwalają nam na kontynuację pracy na formularzu spisowym, ale zasygnalizują konieczność zwrócenia uwagi na pominięte części. Jeśli formularz zostanie wypełniony poprawnie użytkownik na koniec otrzyma potwierdzenie, że samospis został zakończony. Aplikacja działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, do końca listopada.

Użytkownik gospodarstwa indywidualnego loguje się podając PESEL oraz jeden z numerów identyfikacyjnych wykorzystywanych w systemach administracji publicznej (numer gospodarstwa rolnego wydrukowany w liście informacyjnym Prezesa GUS lub numer identyfikacyjny w ewidencji producentów ARIMR).

 

 

Jeżeli rolnik nie posiada komputera i internetu ma trzy możliwości:

  • Pierwsza to wizyta w Urzędzie Gminy Czerwonak gdzie dostępne jest miejsce spisowe w godzinach pracy urzędu. W związku ze wzrostem ilości zakażeń koronawirusem i trwającym stanem zagrożenia epidemicznego prosimy o wcześniejsze umówienie się pod numerem telefonu: 61 65 44 224, 61 65 44 277 lub 61 65 44 232.
  • Druga opcja to telefon. Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w. 1 i zgłosić chęć spisania gospodarstwa. Spis przez telefon będzie dostępny codziennie – również w soboty i niedziele – w godzinach 8:00 – 20:00.
  • Trzecią możliwością jest oczekiwanie na kontakt rachmistrza gminnego, który dokona spisu metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego. Sprawdź tożsamość rachmistrza: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/

     

 

Formularz spisowy zawiera pytania o składowe elementy gospodarstwa rolnego, ale wyłącznie w ujęciu procentowym i bez wskazywania wartości. W spisie nie ma też pytań o wysokość zarobków czy przychodów.

 

Wszystkie informacje dotyczące gospodarstwa rolnego zebrane podczas spisu są objęte tajemnicą statystyczną. Dzięki uzyskanym podczas spisu rolnego informacjom lokalne, regionalne i krajowe instytucje będą wiedziały, jak pomagać rolnikom, wspierać społeczności wiejskie i podejmować skuteczne decyzje zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe. Dane spisowe są też kluczowe podczas ustalania unijnych dopłat dla rolnictwa.

 

 

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.