Logowanie:
Logowanie:

Umowy w ramach piątego etapu projektu kanalizacyjnego podpisane

26 marca 2019 w Urzędzie Gminy w Czerwonaku odbyła się uroczystość podpisania umowy na prace projektowe i roboty budowlane w ramach realizacji kolejnego etapu największego przedsięwzięcia kanalizacyjnego – Projektu "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V".

Z ramienia Związku umowy podpisał Burmistrz Swarzędza – Przewodniczący Zarządu Związku – Marian Szkudlarek i Członek Zarządu Olga Godynicka – Kubiak a kontrasygnowała Główna Księgowa – Dorota Trepińska. Wykonawcę robót budowlanych – WUPRINŻ SA z Poznania- reprezentował Prezes Zbigniew Ziała.

Umowa podpisana z firmą WUPRINŻ SA obejmuje swoim zakresem gminy: Czerwonak oraz Pobiedziska. Przedmiotem umów są prace projektowe oraz roboty budowlano montażowe w ramach kontraktu 7 (Czerwonak) i kontraktu 8 (Pobiedziska) obejmujące łącznie ponad 6,7 km sieci oraz 2 pompownie.

Wartość kontraktu to ponad 11,5 mln złotych brutto. Realizacja umowy potrwa do końca 2021 roku. 

 

Zarząd Związku podpisał również w Swarzędzu umowę na nadzór inżyniera kontraktu nad wszystkimi kontraktami na roboty prowadzonymi w ramach projektu "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V". Funkcję Inżyniera Kontraktu pełnić będzie firma SWECO CONSULTNG z Poznania, a umowę ze strony wykonawcy podpisał Dyrektor Narcyz Stefańczyk. Wartość umowy na nadzór inżyniera to ponad 1,2 mln zł brutto.

 

Podpisanie umów z wykonawcami stało się możliwe dzięki pozytywnej decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na początku tego roku o przyznaniu dodatkowych środków dla Projektu w wyniku przekroczeń poprzetargowych. Całkowity koszt Projektu to ponad 41 milionów złotych brutto, z czego prawie 21,5 miliona złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej (dofinansowanie stanowi 63,7% kosztów kwalifikowanych). Projekt obejmuje swoim zakresem gminy Swarzędz, Czerwonak i Pobiedziska. W wyniku projektu dostęp do sieci kanalizacyjnej uzyska ponad 1600 mieszkańców gmin objętych projektem.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 POIiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ projektu: Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.

 

 

 

 szczegolowy_zakres.docx

 

 

 

 

Olga Godynicka Kubiak

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.