Logowanie:
Logowanie:

Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnością w Gminie Czerwonak

W czwartek 3 września 2020 r.o godzinie 16:30 w hali sportowej CRKF AKWEN (sala sesyjna) w Czerwonaku, przy ul. Leśnej 6 odbyło się pierwsze posiedzenie „Zespołu ds. osób z niepełnosprawnością w Gminie Czerwonak", organu opiniodawczo-doradczego Wójta Gminy Czerwonak w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością.

 

Posiedzenie poprowadził Pan Marcin Wojtkowiak Wójt Gminy Czerwonak. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Urzędu Gminy Czerwonak, Rady Gminy Czerwonak, instytucji oraz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Czerwonak zajmujących się problematyką osób z niepełnosprawnością, służby zdrowia, mieszkańców gminy Czerwonak z niepełnosprawnością oraz członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Czerwonak. Kadencja Zespołu trwa cztery lata. Wśród najważniejszych zadań Zespołu znajduje się:

 

a) inspirowanie przedsięwzięć w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością;

b) przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz osób z niepełnosprawnością;

c) opiniowanie projektów programów wsparcia, działań na rzecz osób z niepełnosprawnością;

d) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Gminy Czerwonak pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnością.

 

Zgodnie z Regulaminem działania Zespołu na pierwszym posiedzeniu przedstawiciele wybrali ze swojego grona w sposób jawny: Przewodniczącą – Marlenę Łochyńską, Zastępcę – Hannę Kościelską oraz Sekretarza – Bernadetę Szulczewską.

Ustalono, że posiedzenia Zespołu będą odbywały się minimum jeden raz na kwartał.

 

 

 

 

 

Wydział Promocji Zdrowia

 

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.