Logowanie:
Logowanie:

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia - obręb Promnice

WÓJT GMINY CZERWONAK

 

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 782) informuje, że w dniu 15 września 2020 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Czerwonak, przeznaczonych do zbycia w trybie przetargów ustnych nieograniczonych Zarządzeniem Wójta Gminy Czerwonak Nr 207/2020 i Nr 208/2020 z dnia 10.09.2020 r. położonych w Promnicach, w mpzp: pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „6MN”.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, pok. 213, tel. 61/ 65-44-254, 61/ 65-44-285.

 

Zarządzenie Nr  207-2020.pdf

 

Zarządzenie Nr  208-2020.pdf

 

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.