Logowanie:
Logowanie:

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Trzaskowo – część północna"

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzaskowo – część północna".
Zapraszamy do udziału w dyskusji publicznej dotyczącej rozwiązań przyjętych w projekcie planu, która odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2020 r., o godz. 13:00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań
i składania uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą strony internetowej www.zichat.czerwonak.pl – szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.czerwonak.pl w zakładce „Komunikaty” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji.
 
Uwagi do projektu planu można składać do dnia 3 września 2020 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@czerwonak.pl.
 
Projekt planu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czerwonak: https://bip.czerwonak.pl/6392/dokument/13644
Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.