Logowanie:
Logowanie:

koronawirus NIEAKTUALNE

 • KOMUNIKAT GOAP Z 31 MARCA DOTYCZĄCY MOŻLIWYCH ZMIAN W ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 1 KWIETNIA

 

 

 • PROŚBA WÓJTA GMINY CZERWONAK ORAZ POLICJANTÓW Z KOMISARIATU POLICJI W CZERWONAKU Z 30 MARCA

 

 

Wójt Gminy Czerwonak oraz policjanci z Komisariatu Policji w Czerwonaku zwracają się z prośbą do wszystkich osób objętych obowiązkową kwarantanną domową o ściągnięcie aplikacji "Kwarantanna domowa", która ułatwia i usprawnia jej przeprowadzenie.

Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywa osoba objęta obowiązkową kwarantanną, podstawową ocenę stanu jej zdrowia, a także bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Aplikacja ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły wszystkim tym osobom, które w związku z przebywaniem na kwarantannie nie mają możliwości zrobienia tego samodzielnie.

Aplikację można pobrać z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu należy zarejestrować się za pomocą numeru telefonu, a konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który zostanie wysłany w wiadomości SMS. W razie trudności, warto skorzystać z filmików instruktażowych prezentujących jak pobrać aplikację znajdujących się na stronie rządowej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa.

Na powyższej stronie znajdują się też takie materiały jak regulamin i polityka prywatności aplikacji "Kwarantanna domowa".

 

 

 

 • INFORMACJA Z ZUS DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY

 

Osoby objęte obowiązkową kwarantanną, po przekroczeniu granicy, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać należy złożyć specjalne oświadczenie - w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny.

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia taka osoba może ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby. Aby je uzyskać, należy złożyć specjalne oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek (pracodawca) w ciągu 7 dni przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do Zakładu. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Płatnik składek, który wypłaca zasiłki, lub ZUS może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Należy pamiętać, że jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. W tej sytuacji zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć opłaconą składkę chorobową, która jest dobrowolna.

Wszystkie informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców, zasiłku za czas kwarantanny, opieki nad dzieckiem, orzecznictwa lekarskiego i kontaktu z pracownikami ZUS podczas stanu epidemii, dostępne są na stronie www.zus.pl, w zakładce „koronawirus”.

 

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

 

 

 

 

 • KOMUNIKAT GOAP W SPRAWIE DOSTĘPU DO MIEJSC GROMADZENIA ODPADÓW Z 26 MARCA

 

 

 • KOMUNIKAT WÓJTA GMINY CZERWONAK DOTYCZĄCY SPRAWOWANIA KULTU RELGIJNEGO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH, W TYM W BUDYNKACH I INNYCH OBIEKTACH KULTU RELIGIJNEGO Z DNIA 26 MARCA 

 

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) ogłaszam, co następuje:

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w Polsce i konieczność podjęcia działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

 

Ogranicza się sprawowanie kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.

W trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie łącznie znajdować się może, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż:

 

 1. 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu - w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.
 2. 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu - w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania.

 

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość.

 Komunikat_Wojta_z_26_marca.pdf

 

 

 • KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W POZNANIU Z DNIA 25 MARCA 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu w związku z pismem otrzymanym od Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w dniu 25 marca, nakazuje bezwzględne zamknięcie wszystkich miejsc sprzedaży z punktów otwartych (stragany, kramy na wolnej przestrzeni) zlokalizowanych na targowiskach z terenu Poznania i powiatu poznańskiego. Zamknięcia punktów należy dokonać z chwilą wyprzedania towarów łatwo psujących się, które naraziłyby sprzedających na znaczne straty finansowe, lecz nie później niż do dnia 28 marca 2020 r.

Powyższy zakaz handlu w dalszym ciągu nie dotyczy obiektów o infrastrukturze zamkniętej tj.budynków stałych (zlokalizowanych na targowiskach), dla których sprzedawcy przyjęli szczególne procedury ostrożności w zakresie ochrony własnej i klientów przed możliwością zarażenia się wirusem.

 

 

 Panstwowy_Powiatowy_Inspektor_Sanitarny_w_Poznaniu.pdf


 

 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGRANICZENIA DOSTĘPU DO SALI OBSŁUGI KLIENTA Z 25 MARCA
   

W związku z przepisami § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.  poz. 491) informujemy, że wprowadzamy w Urzędzie Gminy Czerwonak zmienione zasady obsługi klientów. 

Całkowicie zamknięty zostaje dostęp do Sali Obsługi Klienta oraz innych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Czerwonak.

 

Wstęp do Urzędu Gminy możliwy będzie wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym umówieniu się z właściwym pracownikiem merytorycznym.

 

 • Sala Obsługi Klienta: tel. 61 65 44 213,  61 65 44 212,
 • Urząd Stanu Cywilnego: tel. 61 65 44 239, 61 65 44 215,

 

Telefony do wydziałów i biur urzędu dostępne są TUTAJ

 

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów WYŁĄCZNIE w sytuacjach zgłoszenia zgonu, po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

 

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną,  mailową, za pośrednictwem platformy epuap, Portalu Interesanta Urzędu Gminy Czerwonak lub listownie.

 

Korespondencję do Urzędu Gminy należy zostawić w skrzynce znajdującej się na ścianie budynku, po prawej stronie od głównych drzwi wejściowych.

 

Usługi realizowane online przez Urząd Gminy w Czerwonaku:

 

Dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu osobisty także można złożyć online. Zachęcamy do skorzystania z elektronicznego formularza: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty#scenariusz-przez-internet

 

Meldunek

Sprawy związaną z meldunkiem na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące można załatwić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace

 

Sprawy podatkowe

Informację w sprawie spraw podatkowych można uzyskać pod numerami telefonów w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych

https://eurzad.czerwonak.pl/witryna_glowna/pl/#/strona/pl/podatki-lokalne

 

Urząd Stanu Cywilnego

Przy załatwianiu spraw w USC zalecamy korzystanie z profilu zaufanego. Usługami możliwymi do zrealizowania w tej formie są przede wszystkim:

 

Działalność gospodarcza

Korespondencję z Urzędem możesz prowadzić poprzez ePUAP:
Jeśli jeszcze nie posiadasz Profilu Zaufanego, zobacz jak go założyć:

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Do odwołania zawieszona zostaje działalność stacjonarnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Czerwonak.

 

 

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość. Wprowadzone zasady służyć mają przede wszystkim bezpieczeństwu mieszkańców i klientów naszego Urzędu, a także umożliwić zapewnienie ciągłości pracy gminnej administracji.

 

 

 • KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W POZNANIU W SPRAWIE ZAMKNIĘCIA TARGOWISK Z 24 MARCA
   

Na podstawie nakazu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 23 marca 2020 r. z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce i konieczność podjęcia działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, od dnia 24 marca 2020 r. wszystkie miejsca sprzedaży z punktów otwartych zlokalizowane na targowiskach na terenie gminy Czerwonak zostają zamknięte do odwołania:

 

- z dniem 24 marca 2020 r. zamknięte zostaje targowisko w Koziegłowach.
- z dniem 24 marca 2020 r. zamknięte zostają wszystkie miejsca sprzedaży z punktów otwartych (stragany, kramy na wolnej przestrzeni) zlokalizowane na terenie gminy Czerwonak.

 

Powyższy zakaz handlu nie dotyczy obiektów o infrastrukturze zamkniętej, tj. budynków stałych (zlokalizowanych na targowiskach).

 

komunikat o zamknieciu targowiska w Kozieglowach..pdf

komunikat Sanepidu.pdf

 

 

 

 • POMAGAJMY SENIOROM!

 

 • ZMIANY W FUNKCJONOWANIU KOMUNIKACJI PODMIEJSKIEJ OD 23 MARCA ORAZ KURSOWANIA POCIĄGÓW KOLEI WIELKOPOLSKICH

 

Zmiany w kursowaniu pociągów Kolei Wielkopolskich - KOMUNIKAT

 

 

 • LISTA RESTAURACJI Z TERENU GMINY CZERWONAK OFERUJĄCYCH DANIA NA WYNOS

Restauracje, które chciałyby być dopisane do listy proszone są o kontakt z Wydziałem Dialogu Społecznego Urzędu Gminy Czerwonak

 

 

 

1.      Restauracja Bergamotka

ul. Gdyńska 42, 62-004 Czerwonak

tel. 61 8120-558

www.bergamotka.com.pl

https://www.facebook.com/RestauracjaBergamotkaCzerwonak/

zamówienia na wynos z odbiorem własnym i dowozem do klienta

 

2.      RAUT Eventy Catering Restauracja Rezydencja

ul. Poznańska 89,  Kicin, 62-004 Czerwonak

tel. 609 499 821

www.raut.pl

https://www.facebook.com/RAUTHotelRestauracjaCateringEventy/

dania

zamówienia na wynos z odbiorem własnym i dowozem do klienta; zamówienia należy składać z jednodniowym wyprzedzeniem

 

3.      Restauracja Poleczka

ul. Taczaka 7, 62-028 Koziegłowy

tel. 61 812 81 60

https://www.facebook.com/Poleczka-hotel-restauracja-103639881169138/

zamówienia na wynos z odbiorem własnym i dowozem do klienta

 

4.      Restauracja Nowakowski & Skitek

ul. Poznańska 13a, 62-005 Owińska

tel. 663 929 303

//restauracja.nscatering.pl/

https://www.facebook.com/NowakowskiSkitekcateringrestaurant/

zamówienia na wynos z odbiorem własnym i dowozem do klienta

 

5.      Domino Pizza

ul. Gdyńska 34, 62-004 Czerwonak

tel. 61-8127-284 

www.dominopizza.com.pl

zamówienia na wynos z dowozem do klienta

 

6.      Restauracja Sławas kebap 

os. Leśne 21/1, 62-028 Koziegłowy 

tel. 534634634

https://www.facebook.com/slawaskebap/

zamówienia na wynos z odbiorem własnym i dowozem do klienta

 

7.      Bistro Grosik

os. Leśne 24, 62-028 Koziegłowy

tel. 61 8128 889, 609 160 399

czynne w godz. 12-16, zamówienia na wynos wyłącznie z odbiorem własnym

 

8.      Dobrze i do syta

ul. Łąkowa 4, 62-004 Czerwonak

tel. 694 067 760

https://www.facebook.com/dobrzeidosyta/

zamówienia na wynos z dowozem do klienta

 

9.      Cara mia

ul. Leśna 2, 62-028 Koziegłowy

tel. 669 125 606

//www.caramia.pl/

zamówienia na wynos z odbiorem własnym i dowozem do klienta, możliwość płatności kartą

 

10. Moje smaki Iza Malik
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen
tel.  536 148 288
//www.moje-smaki.pl/
dowoóz do klienta  od godz.13.30 do wyczerpania ilości

 

11. Na Fali Smaku – sklep rybny i smażalnia

os. Leśne 20, 62-004 Czerwonak

tel. 699 711 568

https://www.facebook.com/Sklep-Rybny-oraz-Sma%C5%BCalnia-Na-Fali-smaku-Kozieg%C5%82owy-Osiedle-Le%C5%9Bne-20-109367423903537/

zamówienia na wynos z odbiorem własnym i dowozem do klienta, możliwość płatności kartą przy dowozie

 

          12. Osaka Sushi Osaka Koziegłowy

ul. Polna 1, 62-028 Koziegłowy

tel. 570 538 300

https://www.facebook.com/Sushi-Osaka-Kozieg%C5%82owy-1968464250034080/

zamówienia na wynos z dowozem do klienta

 

        13. Pizzeria Verona

 

ul. Poznańska 46, 62-028 Koziegłowy

tel. 61 653 98 28, tel. 788 853 341

https://www.facebook.com/Pizzeria-Verona-107953787498783/

zamówienia na wynos z odbiorem własnym i dowozem do klienta, czynne pon-czw 12-21, pt-ndz 12-21:30

 

14. Hotel Jaśmin Owińska

ul. Dworcowa 19, 62-005 Owińska

numer tel: 61 8929037/ 509 914 06

https://www.facebook.com/jasminowinska/

adres e mail recepcja@hotel-jasmin.pl

zamówienia na wynos z odbiorem własnym i dowozem do klienta, możliwość płatności kartą

czynne w godzinach 9.00-17.00

 

 • KOMUNIKAT GOAP W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZAWIESZENIA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW Z DNIA 19 MARCA

 

 

 

 

 • KOMUNIKAT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W SPRAWIE OGRANICZENIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY CZERWONAK (18 MARCA)

Informujemy, że odpowiednio od 18 i 19 marca (środa, czwartek) zostaną wprowadzone kolejne ograniczenia w transporcie publicznym organizowanym przez ZTM, tym razem na liniach podmiejskich. Celem tych działań jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronowirusa w aglomeracji poznańskiej, a także dostosowanie komunikacji do zdecydowanie zmniejszonej, ograniczonej do niezbędnego minimum, mobilności mieszkańców. Podkreślamy, że nie jest wykluczone wprowadzenie kolejnych zmian – w zależności od dynamiki aktualnej sytuacji.

Dotychczasowe apele o pozostanie (w miarę możliwości) w domu przynoszą efekt w postaci radykalnego spadku mobilności mieszkańców. Ponownie prosimy i apelujemy o ograniczenie udziału w dużych skupiskach ludzkich oraz o korzystanie przede wszystkim ze zdalnych form pracy i kontaktu. Stąd wprowadzone np. w urzędach (np. ZTM) ograniczenia kontaktu osobistego z Punktami i Biurami Obsługi Klienta.

 

Dużo mniejsza mobilność przekłada się na znacznie, bo aż ponad 60-proc. niższą frekwencję na liniach organizowanych przez ZTM Poznań. Na niektórych liniach pasażerów jest zaledwie kilku lub kilkunastu na kurs. Należy mieć także na uwadze wysoki i stale rosnący poziom absencji wśród prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej. Wprowadzone dotychczas ograniczenia pozwalają na zapewnienie obsługi wszystkich kursów zaplanowanych na dany dzień. W sytuacji braku podjęcia już obowiązujących decyzji o zawieszeniu części linii tramwajowych i autobusowych, już teraz spora część kursów na terenie Poznania nie byłaby realizowana z uwagi na brak obsługi.

 

Ograniczenia w transporcie podmiejskim:

Biorąc pod uwagę powyższe, od środy (18 marca) ograniczenia zostaną wprowadzone na liniach podmiejskich do i z Kleszczewa oraz gminy Czerwonak:

- zawieszone zostają wszystkie kursy na linii nr 435,

- zawieszony zostaje kurs linii nr 432 o godz. 7:00 i 8:25 z przystanku Kleszczewo Park,

- zawieszony zostaje kurs linii nr 432 o godz. 7:30, 9:25 i 14:10 z dworca Rondo Rataje,

- zawieszony zostaje kurs linii nr 431 o godz. 22:00 z dworca Rondo Rataje,

-  zawieszone zostają linie: 388, 392, 394, 396, 397,

- wprowadzony zostaje sobotni rozkład jazdy dla linii nr 323,

- zawieszone zostają kursy linii nr 312 o godzinie: 4:36, 6:23, 8:50, 14:40, 16:32, 19:16 z przystanku Promnice Północna oraz kursy o godzinie 5:35, 7:50, 13:30, 15:45, 18:00 z przystanku Rondo Śródka.

Od czwartku (19 marca) na liniach obsługujących gminę Tarnowo Podgórne nr: 802, 803, 804, 811, 812, 813, 821 w dni robocze będzie obowiązywać sobotni rozkład jazdy.

Ponadto na linii 882 nie będą wykonywane kursy o godzinie 6:53 z Tarnowa Podgórnego/Centrum oraz o godz. 7:30 z Rokietnicy/Stacja, a linia 889 zostanie zawieszona.

 

Zniesienie statusu przystanków na żadanie:

Na terenie Poznania zostanie zniesiony status przystanków na żądanie. Wszystkie przystanki będą traktowane jako stałe i autobusy będą się na nich zatrzymywać niezależnie od tego, czy pasażerowie zgłoszą żądanie przyciskiem czy nie. Zmiana ma na celu ograniczenie kontaktu pasażerów z powierzchniami dotykanymi przez wiele osób, takimi jak przyciski informujące kierowcę o zamiarze opuszczenia pojazdu na przystanku „na żądanie”.

 

 

 • INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZWIĄZKU Z OGRANICZONYM DOSTĘPEM DO URZĘDU GMINY W CZERWONAKU Z 17 MARCA:
   

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2i ograniczonym dostępem do Urzędu Gminy w Czerwonaku uprzejmie informujemy przedsiębiorców, że oprócz osobistego lub listownego (w tym przypadku wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza!) istnieje inna możliwość złożenia wniosku CEIDG-1.
 
Wniosek złożyć można elektronicznie - za pośrednictwem formularza CEIDG z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Polecamy przedsiębiorcom posiadającym profil zaufany lub podpis elektroniczny dokonywanie wpisu i aktualizacji danych (zmiany, zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie) w CEIDG przez profil zaufany e-puap. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: biznes.gov.pl
Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu za pomocą internetowego konta bankowego.

Więcej informacji : https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zaświadczeniem o wpisie jest wydruk komputerowy ze strony internetowej CEIDG (w Bazie przedsiębiorców można odszukać wpis według różnych kryteriów wyszukiwania np. podając NIP, REGON lub imię i nazwisko przedsiębiorcy, następnie otworzyć odpowiedni wpis i wybrać opcję Drukuj/Pobierz PDF).

 

 

 • USŁUGI REALIZOWANE ONLINE PRZEZ URZĄD GMINY CZERWONAK:

 

Dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu osobisty także można złożyć online. Zachęcamy do skorzystania z elektronicznego formularza: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty#scenariusz-przez-internet

 

Meldunek

Sprawy związaną z meldunkiem na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące można załatwić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace

 

Sprawy podatkowe

Informację w sprawie spraw podatkowych można uzyskać pod numerami telefonów w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych

 

Urząd Stanu Cywilnego

Przy załatwianiu spraw w USC zalecamy korzystanie z profilu zaufanego. Usługami możliwymi do zrealizowania w tej formie są przede wszystkim:

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Do odwołania zawieszona zostaje działalność stacjonarnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Czerwonak.

 

 

 • KOMUNIKAT STAROSTY Z 13 MARCA

 

 Komunikat_nr_8.pdf

 

 • KOMUNIKAT GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWEGO Z 13 MARCA

Komunikat

 

 

 • KOMUNIKAT STAROSTY Z 13 MARCA

 

 komunikat_Starosty_z_13_marca.pdf

 

 • KOMUNIKAT WOJCIECHA MIECHOWICZA Z-CY DYREKTORA DS.PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W POZNANIU Z 13 MARCA

 

 

Szanowni Państwo

 

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z koronawirusem oraz malejącą liczbą pasażerów ze względu na coraz większą liczbę osób pozostającą w domach, a także rosnącą absencją wśród prowadzących pojazdy, od poniedziałku 16 marca na liniach obsługiwanych przez MPK w Poznaniu zostanie ograniczona częstotliwość kursów w godzinach szczytu: tramwaje przez cały dzień będą jeździć z częstotliwością co 12 minut (dotychczas w szczytach co 10 minut), natomiast autobusy na liniach głównych – średnio co 15 minut (dotychczas w szczytach co 12 minut). Jeżeli absencja prowadzących pojazdy będzie się pogłębiać, a liczba pasażerów zmniejszać, kolejnym krokiem będzie wprowadzenie sobotniego rozkładu jazdy.

Na liniach podmiejskich, poza kilkoma wyjątkami (m.in. Kleszczewo – zawieszenie obsługi przez jedną brygadę), obecnie pozostaje rozkład jazdy obowiązujący w dni robocze. Decyzję o ewentualnym przejściu na rozkład jazdy sobotni lub inny pozostawiamy Operatorom po uzgodnieniu z ich Gminą macierzystą, w zależności od możliwości kadrowych obsługi kursów, napełnień na liniach, a także zobowiązań finansowych Operatorów.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku decyzji o ograniczeniach w komunikacji podmiejskiej, ZTM będzie pokrywać Operatorom koszty stałe za niewykonane kilometry, wynikające z wprowadzanych zmian (zgodnie z umową i stawkami za koszty stałe). Ograniczenia te nie będą traktowane jak inne planowane zmiany w rozkładach jazdy i wynikają z przyczyn niezależnych od Operatora, ZTM i Państwa (tzw. siła wyższa).

Finalnie skutek ten zostanie przedłożony na dotacje (konieczne będzie uwzględnienie tego w Aneksach do Umów z Gminami). W skrócie: niewykonane kilometry będą umniejszały dotację ale nie w pełnym wymiarze wynikającym z normalnej stawki Operatorów, ale ze stawki pokrywającej koszty stałe. (tj. z różnicy pomiędzy stawką pełną a stawką za koszty stałe).

 

O konkretnych rozwiązaniach i skutkach powyższego będziemy Państwa informować z czasem - na pewno nie będziemy przygotowywać Aneksów w najbliższym czasie, gdyż sami nie wiemy jak sytuacja się rozwinie i kiedy zakończy. 

 

Pozdrawiam

 

Wojciech Miechowicz
Zastępca Dyrektora ds. Publicznego Transportu Zbiorowego

 

 • KOMUNIKAT ZUS Z 12 MARCA

 kontakt_z_ZUS.pdf

 

 

 • KOMUNIKAT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO GOAP Z  12 MARCA

 Delegatura_Czerwonak.pdf

 

 

 • KOMUNIKAT STAROSTY Z 12 MARCA W SPRAWIE WSTRZYMANIA REALIZACJI ZADANIA PN. KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE WOJEWÓDŹTWA WIELKOPOLSKIEGO

 komunikat_Starosty_z_12_marca_ws_kwalifikacji_wojskowej.pdf

 

 

 • KOMUNIKAT STAROSTY Z 12 MARCA

 komunikat_Starosty_z_12_marca_2020.pdf

 

 

 • APEL! BRAK ZAJĘĆ W SZKOŁACH TO NIE FERIE!

     Apelujemy do młodzieży i rodziców: nie traktujmy zawieszenia zajęć w szkołach jako czasu ferii.

     -  unikajcie zatłoczonych miejsc,

     - nie organizujcie spotkań towarzyskich,

     - nie chodźcie do klubów, kawiarni, pubów,

     - spędzajcie ten czas w domu.

     Nie narażajmy siebie oraz bliskich na ryzyko zakażenia koronawirusem. 

 

 

 

 • KOMUNIKAT BIURA RADY I SOŁECTW Z 12 MARCA

Informujemy, że najbliższa sesja Rady Gminy Czerwonak odbędzie się 19 marca o godzinie 9.00, w sali sesyjnej, w budynku hali sportowej CRKF "Akwen" w Czerwonaku. Z porządkiem obrad i projektami uchwał mogą się Państwa zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Czerwonak  http://bip.czerwonak.pl/6963

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, zamiast osobistego uczestnictwa w sesji, zachęcamy do oglądania sesji on-line, na You Tube, na kanale Gminy Czerwonak https://www.youtube.com/channel/UCJmDXdL1inSsr1SzmS8fe3w?feature=mhee

 

 

 • KOMUNIKAT BIURA RADY I SOŁECTW Z 12 MARCA:

  Biuro Rady i Sołectw informuje, że Wójt Gminy Czerwonak, Sołtysi oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli podjęli decyzję o przełożeniu zebrań z mieszkańcami zaplanowanych na marzec. O nowych terminach zebrań poinformujemy w odrębnym komunikacie.

  Informujemy także, że dyżur Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Czerwonak Anity Banaszak zaplanowany na 16 marca br. został odwołany. Z radną można kontaktować się telefonicznie pod numer telefonu 693 081 437

 


 • ZARZĄDZENIE 81/20 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 11 MARCA

 zarzadzenie_8120__wojewody_wielkopolskiego_z_dnia_11_marca.pdf

 

 

 • KOMUNIKAT STAROSTY Z 11 MARCA:

 komunikat_Starosty.pdf

 

 

 • INFORMACJA Z 11 MARCA ZWIAZKU MIĘDZYGMINNEGO GOAP:


  Związek Międzygminny GOAP informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa ZM GOAP zawiesza przyjmowanie petentów w Biurach Obsługi Klienta przy ul. Św. Michała 43 , ul. 3 Maja 46 w Poznaniu oraz Delegaturach ZM GOAP w terminie od 12 do 27 marca 2020 roku. 

  Obsługa klienta odbywać się będzie telefonicznie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

   

  Ponadto przypominamy, że reklamacje zgłaszać można przez formularz zamieszczony na stronie www.goap.org.pl w kafelku „Zgłoś problem” oraz poprzez infolinię pod numerem telefonu 61 624 22 22.

   


   

  Związek Międzygminny GOAP

 • INFORMACJA Z 11 MARCA GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWEGO SP. Z O. O.
 

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że do końca maja nasi inkasenci będą spisywać liczniki za wodę, jedynie dzwoniąc lub komunikować się z państwem mailowo. Jeśli jest taka możliwość, prosimy samemu podawać stany do czasu unormowania się sytuacji. Jeśli nie będziemy mieli możliwości kontaktu z państwem, faktura VAT będzie wystawiana na podstawie średniej z ostatnich stanów. O dalszych działaniach będziemy informować w miarę rozwoju sytuacji.

Numery kontaktowe do inkasentów w danym rejonie:

- Owińska, Potasze, Promnice, Bolechówko, Bolechowo, Bolechowo Osiedle, Annowo, Mielno Trzaskowo:

Maciejewska Justyna - 661 747 536

- Kicin:
Jamrowska Patrycja - 697 507 070
Maciejewska Justyna - 661 747 536

- Kliny, Mielno, Dębogóra:

Jaroszewicz Anita - 603 093 001


- Czerwonak:
Romik Sławomir - 663 616 484

Mejza Hieronim - 609 303 647"

 

 • INFORMACJA  Z 11 MARCA O DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK "PRO FAMILIA":
   
Zespół Lekarza Rodzinnego “Pro Familia” w Czerwonaku uprzejmie informuje, że wobec poważnego zagrożenia koronawirusem SARS – CoV-2, działalność wszystkich przychodni oraz laboratorium i punktów pobrań została ograniczona do przypadków poważnych zachorowań. Laboratorium działa w Czerwonaku, realizując zlecenia lekarskie PILNE/CITO. Wizyty prosimy zgłaszać telefonicznie. Zamawianie recept również telefonicznie. Wszyscy lekarze realizują także TELEPORADY. Do maksimum należy ograniczać kontakty międzyludzkie i przebywanie w małych pomieszczeniach. Dbałość o higienę jest sprawa nadrzędną. Należy często myć ręce, dezynfekować powierzchnie, klamki i przedmioty, używane przez wielu ludzi. Zaleca się ograniczanie kontaktów wśród ludzi starszych oraz przewlekle chorych.
 
Wszelkich informacji udzielają lekarze oraz pozostały personel “Pro Familii” – prosimy o telefony:
- Czerwonak –  61 8120 400, 518 59 31 14
- Koziegłowy ul. Poznańska – 61 8127 310, 518 59 30 53
- Koziegłowy Centrum os. Leśne – 61 641 92 93, 519 38 24 41
- Owińska – 61 8126 513

 

 • KOMUNIKAT NR 2 WÓJTA GMINY CZERWONAK Z 11 MARCA:

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Czerwonak!

Gmina Czerwonak, podobnie jak 2,5 tysiąca innych samorządów, stoi przed wyzwaniami związanymi z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej spowodowanej wirusem COVID -19 w Polsce. Pragnę poinformować Państwa i uspokoić, że w chwili obecnej na terenie Gminy Czerwonak nie zanotowano żadnego przypadku zarażenia osoby koronawirusem. Sytuacja, w której się znajdujemy stanowi poważne wyzwanie dla wszystkich służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszej gminy. 10 marca powołany został zespół ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem wystąpienia wirusa COVID-19 na terenie Gminy Czerwonak, który na bieżąco monitoruje sytuację w gminie, pozostaje w kontakcie z właściwymi służbami oraz w pełnej gotowości i dyspozycyjności.
 
Informuję, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej funkcjonowanie szkół, przedszkoli i żłobków w naszej gminie od 12 do 25 marca br. zostanie czasowo ograniczone. Do piątku 13 marca w szkołach i placówkach oświatowych prowadzone będą dyżury dla tych dzieci, które nie mają zapewnionej opieki. Później te placówki ZOSTANĄ ZAMKNIĘTE. Rodzicom dzieci poniżej 8.roku życia na okres 14 dni będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu wirusa COVID-19.

Więcej informacji na temat dodatkowego zasiłku: TUTAJ
Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8:  Oswiadczenie_dodatkowy_zasilek_opiekunczy.docx

Równocześnie informuję, że od 12 marca zawieszona zostaje działalność wszystkich instytucji kultury i sportu.

Zwracam się również z apelem do wszystkich mieszkańców i klientów Urzędu Gminy o ograniczenie wizyt w Urzędzie i jednostkach podległych. Zachęcam do kontaktów telefonicznych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszystkie dane kontaktowe znajdą Państwo TUTAJ 
 
Apeluję do wszystkich o przestrzeganie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów należy powiadomić o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił też specjalną infolinię w sprawie koronawirusa – 800 190 590.

Bądźmy rozważni, ostrożni, starając się zachować spokój w tych nowych dla nas okolicznościach. O wszelkich decyzjach będziemy informować Państwa niezwłocznie za pośrednictwem strony www.czerwonak.pl oraz www.facebook.com/czerwonakzobaczwiecej
 

 

 • KOMUNIKAT WÓJTA GMINY CZERWONAK Z 10 MARCA:

 

Wójt Gminy Czerwonak informuje, po przeprowadzonych konsultacjach z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, że obecna sytuacja związana z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Polski, nie uzasadnia konieczności zamykania placówek.

Jednocześnie informujemy, że decyzja o ewentualnym zawieszeniu zajęć nastąpi po wcześniejszym porozumieniu z Inspekcją Sanitarną.

Dzisiaj, tj. 10 marca powołany został zespół ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem wystąpienia COVID 19 na terenie Gminy Czerwonak, który na bieżąco monitoruje sytuację w gminie. Działania władz gminy Czerwonak opierają się na ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z przepisami w/w ustawy oczekujemy także na wytyczne Wojewody Wielkopolskiego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Inspektora Sanitarnego.

Informujemy ponadto, że ewentualne odwołania wydarzeń i zajęć, odbywających się na terenie gminy, publikowane są na stronach internetowych organizatorów. O wszelkich decyzjach będziemy informować Państwa niezwłocznie za pośrednictwem strony www.czerwonak.pl oraz
www.facebook.com/czerwobakzobaczwiecej

 

 


Zalecenia GIS dostępne są na stronie: https://gis.gov.pl

 

 

-----

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.