Logowanie:
Logowanie:

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” pragnie poinformować, iż z dniem 1 stycznia 2016 roku zmianie ulegają terminy płatności opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Od nowego roku opłata winna być wnoszona co miesiąc, a nie jak do tej pory co dwa miesiące.

 

Zgodnie z uchwałą nr VII/100/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 30 czerwca 2015 roku właściciele nieruchomości, których obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, zobowiązani są uiszczać opłatę, każdego roku  bez wezwania, z góry, w następujących terminach: 

1) za styczeń do 15 stycznia,

2) za luty do 15 lutego,

3) za marzec do 15 marca,

4) za kwiecień do 15 kwietnia,

5) za maj do 15 maja,

6) za czerwiec do 15 czerwca,

7) za lipiec do 15 lipca,

8) za sierpień do 15 sierpnia,

9) za wrzesień do 15 września,

10) za październik do 15 października,

11) za listopad do 15 listopada,

12) za grudzień do 15 grudnia.


W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty  lub jej wysokość - w tym złożenia nowej lub korekty deklaracji, opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności.


Do Państwa dyspozycji pozostaje infolinia: tel.: 61 624 22 22, a także Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15.30:

  • przy ul. 3 Maja 46 w budynku Urzędu Miasta Poznania na parterze – dodatkowo w  poniedziałki od 7:30 – 17:00,
  • przy ul. Św. Michała 43 w Poznaniu. 

 

Więcej informacji na stronie: www.goap.org.pl


Jednocześnie informujemy, że wiosną 2016 r. nastąpi zmiana Regulaminu utrzymania i czystości w gminach należących do Związku Międzygminnego GOAP pod kątem warunków dostarczania odpadów do spalarni odpadów, o czym będziemy na bieżąco informować. 

« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.