Logowanie:
Logowanie:

Ratujemy zagrożone gatunki płazów w gminie Czerwonak

Towarzystwo Przyrodnicze "Karlik" 7 i 8 marca z pomocą zainteresowanych mieszkańców gminy Czerwonak zbudowało dwa płotki dla ochrony płazów w Czerwonaku: przy ul. Dojazd od strony stawów i przy ul. Okrężnej od stony lasu (zachodnia strona drogi). W planach jest także zlokalizowanie krótkiego płotka przy ul. Stromej, za Placem Zielonym. Przy płotkach zamontowane zostały wiaderka, do których płazy będą wpadać podczas migracji. Wiaderka oraz płotki będą sprawdzane codziennie rano i wieczorem pod kątem występowania płazów. Ponadto Towarzystwo prowadzi patrole interwencyjne na wybranych odcinkach ulic w  godzinach wieczornych i nocnych, zbierając znalezione płazy z dróg.

 

Gatunki płazów, stwierdzone do tej pory podczas prowadzonych działań związanych z ich ochroną czynną, na terenie gminy Czerwonak:

 • traszka grzebieniasta Triturus cristatus
 • traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris
 • kumak nizinny Bombina bombina
 • grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus
 • ropucha szara Bufo bufo
 • ropucha zielona Bufotes viridis
 • rzekotka drzewna Hyla arborea
 • żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae
 • żaba śmieszka Pelophylax ridibundus
 • żaba wodna Pelophylax kl. esculentus
 • żaba trawna Rana temporaria
 • żaba moczarowa Rana arvalis

 

Wszystkie gatunki płazów występujące w Polsce są objęte ochroną.


Podejmowane działania (ochrony płazów) są ważne z kilku powodów:
z roku na rok liczba płazów drastycznie spada, są najbardziej zagrożoną wyginięciem grupą kręgowców, zarówno w skali lokalnej jak też globalnej.
Jesteśmy zobowiązani - jako kraj członkowski Unii Europejskiej - do zapewnienia należytej ochrony gatunkom chronionym i zagrożonych wyginięciem. Wymaga tego nasze krajowe prawo i porozumienia międzynarodowe.
Płazy są bardzo ważne dla gospodarki człowieka, gdyż żywią się bezkręgowcami, będącymi także szkodnikami pól, lasów i ogrodów: komarami, meszkami i innymi owadami, a także np. ślimakami. Ropucha szara, której ratujemy najwięcej, żywi się m.in stonką ziemniaczaną.
Kijanki pochłaniają ogromne ilości materii organicznej, szczególnie glonów, przyczyniając się do oczyszczania wód i poprawiania ich jakości.
Niektóre toksyny wytwarzane przez płazy znalazły zastosowanie w leczeniu chorób człowieka.
Słuchanie żabich koncertów - rechotu żab czy rzekotek relaksuje równie dobrze jak słuchanie śpiewu ptaków.


 

Towarzystwo Przyrodnicze "Karlik" zwraca się z prośbą o wskazywanie miejsc, w których wiedzą Państwo o martwych płazach pod numerem telefonu: 531 215 945 lub pisząc na e-mail: tp.karlik@gmail.com

 
Działania zostały dofinansowane z budżetu gminy Czerwonak.
 
 
Grzegorz Gołębniak
prezes Zarządu
Towarzystwo Przyrodnicze "Karlik"
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.