Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Komisji Europejskiej - Rozwój i Współpraca - EuropeAid i realizowany wspólnie przez Gminę Czerwonak i Gminę Walvis Bay. Po stronie polskiej projekt jest w całości finansowany ze środków unijnych, swój wkład finansowy daje także samorząd namibijski, ponieważ to tam będą prowadzone inwestycje w oparciu o najlepsze polskie praktyki.

Celem projektu jest wskazanie grupie docelowej, którą są urzędnicy państwowi z Erongo i Walvis Bay w szczególności, odpowiedzialni za rozwój strategiczny, planowanie miejskie i projektowanie polityki miejskiej, zarządzanie projektami, komunikację publiczną, integrację społeczną, zarządzanie odpadami, architekturę, zdrowie publiczne dobrych praktyk związanych z uniwersalnym projektowaniem przestrzeni publicznych, zaangażowaniem społeczności w procesy decyzyjne, segregacją odpadów, inteligentnymi zielonymi rozwiązaniami, takimi jak zielona energia, zielone innowacje.

W ostatnim tygodniu października 2022 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli władz gminy Walvis Bay.

W ramach działań merytorycznych, Gmina Czerwonak zaprezentowała uczestnikom delegacji z Namibii jak działa samorząd, na czym polega partycypacja społeczna, jakie są najważniejsze inwestycje, które podnoszą jakość życia mieszkańców oraz zakres usług komunalnych oferowanych mieszkańcom. Odbyły się warsztaty, poświęcone rozwijaniu narzędzi informatycznych, doradztwa publicznego i dostosowywaniu ich do potrzeb mieszkańców.

Specjaliści z Gminy Czerwonak przedstawili między innymi zasady planowania przestrzennego: gromadzenia danych, wydawania decyzji, wykorzystania narzędzi informatycznych w planowaniu przestrzennym. Odbył się cykl prezentacji poświęconych działaniom gminy w obszarze ochrony środowiska, ochrony powietrza, zarządzania odpadami oraz uniwersalnego projektowania. W ramach Study Tour goście z Namibii zwiedzili m. in. oczyszczalnię ścieków, Muzeum Tyflologiczne oraz Park Orientacji Przestrzennej. Uczestnicy Study Tour mieli okazję zobaczyć inwestycje realizowane w ramach Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego, budowę kładki pieszo-rowerowej w Owińskach, „Plażę Tropicana” i Marinę w Czerwonaku oraz Dziewiczą Górę. Bardzo ciekawe dla osób z Namibii okazała się wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej – OSP Promnice oraz Klubie „Iskra” i Kole Gospodyń Wiejskich, jako przykład włączania organizacji społecznych w rozwiązywanie najważniejszych zagadnień dotyczących mieszkańców.

 

 

Powyższy post został opublikowany w ramach projektu ‘Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory Urban Governance For Resilient, Safe and Inclusive Multifunctional Public Spaces in Namibia’, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach #European Commission - Development & Cooperation - EuropeAid. Projekt implementowany jest w ramach partnerstwa między @Gmina Czerwonak i @Municipality of Walvis Bay. Zawartość i treść posta jest wyłączną odpowiedzialnością autorów - Gminy Czerwonak oraz Gminy Walvis Bay i nie musi odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej'

 

This publication is a part of the ‘Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory Urban Governance For Resilient, Safe and Inclusive Multifunctional Public Spaces in Namibia’ project, co-funded by the European Union within the framework of #European Commission - Development & Cooperation - EuropeAid. The implementing partners for the project are @Gmina Czerwonak and @Municipality of Walvis Bay.

This publication was co-funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of Gmina Czerwonak and Walvis Bay and do not necessarily reflect the views of the European Union.