Budowa Skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER
Zakres: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa Skateparku wraz infrastrukturą techniczną w postaci kanalizacji deszczowej, oświetlenia i monitoringu. Skatepark zaprojektowano jako utwardzoną nawierzchnię z woodoodpornego betonu zbrojonego, wraz z ukształtowanymi z żelbetu przeszkodami, murkami, rampami itp., wyposażonymi dodatkowo w elementy uzupełniające wykonane ze stali - poręcze, copinigi itp. Nawierzchnia betonowa Skateparku wynosi 638 m2
Celem projektu jest rozwój funkcji rekreacyjnej i turystycznej obszaru poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury. Realizacja przedmiotowego zadania pozwoli poszerzyć ofertę obiektów rekreacyjnych na terenie gminy. Propagowanie mało popularnej formy sportu stanie się alternatywną formą spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży (alternatywa dla komputera, telewizji itp.). Regularne uprawianie sportu sprzyja integracji mieszkańców gminy, a także pozytywnie wpływa na zdrowie, co pozwala przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym.

Cel projektu: Budowa Skateparku wraz z infrastrukturą w Koziegłowach umożliwi udostępnienie mieszkańcom gminy infrastruktury rekreacyjnej.   Realizacja przedmiotowego zadania pozwoli poszerzyć ofertę obiektów rekreacyjnych na terenie gminy. Propagowanie mało popularnej formy sportu stanie się alternatywną formą spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży (alternatywa dla komputera, telewizji itp.). Regularne uprawianie sportu sprzyja integracji mieszkańców gminy, a także pozytywnie wpływa na zdrowie, co pozwala przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych całości inwestycji, dofinansowanie ze środków EFFROW 381.633,00 zł. 

Wyłonienie wykonawcy - sprawdź

 

W lutym 2019 podpisano umowę z Wykonawcą oraz przekazano plac budowy. W drugiej połowie września 2020 r. obiekt został oddany do użytku.