• STATUT GMINY CZERWONAK: sprawdź
   
 • ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY: sprawdź
   
 • UCHWAŁY I PROJEKTY UCHWAŁ RADY GMINY CZERWONAK: sprawdź
   
 • SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA: sprawdź
   
 • SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU: sprawdź
   
 • RAPORTY O STANIE GMINY: 
  - Raport o stanie Gminy Czerwonak za 2018 rok
  - Raport o stanie Gminy Czerwonak za 2019 rok
   
 • STUDIUM UWARUNKOWAŃ: sprawdź
   
 • ZASADY UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY CZERWONAK: sprawdź
   
 • REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA OBSZARZE GMIN WCHODĄCYCH W SKŁAD ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO GOAP: sprawdź
   
 • HARMONOGRAM RÓWNANIA DRÓG GRUNTOWYCH:
   
 • PLAN BUDOWY OŚWIETLENIA: sprawdź
 • PLAN BUDOWY DRÓG - sprawdź
   
 • ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH:
  - wykaz dróg i chodników - sprawdź
  - lokalizacja pojemników - sprawdź
   
 • STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERWONAK: w opracowaniu
   
 • STRATEGIA PROMOCJI GMINY CZERWONAK:
  - część analityczna - sprawdź
  - część strategiczna - sprawdź
  - podstawowa księga znaku - sprawdź
   
 • DIAGNOZA SYTUACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W GMINIE CZERWONAK - sprawdź