Przy podejmowaniu tak istotnych decyzji i regulacji chcemy poznać opinię mieszkańców gminy dlatego podjęta została decyzja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, dotyczących obowiązku wyposażenia nieruchomości przez właścicieli nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Czerwonak.
Tryb przeprowadzania konsultacji reguluje Zarządzenie nr 260/2021

 

Zapraszamy do wypełnienia formularza ankietowego na jeden z poniższych sposób:
 

  1. w formie elektronicznej - poprzez formularz, znajdujący się TUTAJ , w terminie od 4 do 15 października
  2. w formie papierowej - poprzez formularz dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 9:00 - 17:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:00, w terminie  od 4 do 15 października.

 

 

 

 

 

Od 1 stycznia 2022 r. Gmina Czerwonak przestaje być członkiem Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". Zadania związane z organizacją systemu gospodarki odpadami należące dotychczas do ZM GOAP wrócą do gminy.

W związku z koniecznością przygotowania przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, istotne jest, aby w najbliższym czasie zostały opracowane ostateczne, docelowe regulacje (akty prawa miejscowego), które będą stanowiły podstawę prac nad nowym przetargiem.

 

Priorytetem gminy jest zachowanie dotychczasowych stawek za odbiór odpadów oraz aby zmiana zasad gospodarowania odpadami była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców.


Szansą na zachowanie dotychczasowych stawek (czyli 28 zł/osobę dla mieszkańców domów jednorodzinnych oraz 25 zł/osobę dla mieszkańców budynków wielorodzinnych) jest zakup pojemników na własność przez właścicieli nieruchomości (ceny takich pojemników wahają się od ok. 60 zł do 200 zł w zależności od wielkości oraz faktu czy są nowe czy używane). Takie pojemniki będzie można odkupić od firmy wywozowej albo kupić nowe w sklepie.

Może być jednak tak, że większość mieszkańców naszej gminy, opowie się za funkcjonowaniem systemu  na „starych” zasadach tj. aby własność pojemników pozostała po  stronie firmy odbierającej odpady. Nie trzeba będzie wtedy pamiętać o zakupie pojemnika, ale firmy doliczą to sobie do usługi odbioru odpadów.

W takim przypadku szacujemy, że cena za wywóz odpadów wzrośnie. Istnieje również ryzyko chaosu, w sytuacji gdy dojdzie do zmian firmy odbierającej odpady. Taka sytuacja miała miejsce
w Poznaniu, gdzie po zmianie firmy wywozowej niektórzy mieszkańcy musieli czekać nawet 2 miesiące na dostarczenie pojemników przez nowego wykonawcę usług.

Zmiana firmy wywozowej oznacza także konieczność ponownego ponoszenia kosztów  zakupu pojemników, ponieważ firma skalkuluje sobie zakup pojemników w cenie wywozu tony odpadów.