Zapraszamy przedsiębiorców i usługodawców z terenu gminy Czerwonak, którzy chcieliby  włączyć się do programu Duża Rodzina, oferując zniżki na własne produkty czy usługi dla rodzin wielodzietnych. 

 

Osobą do kontaktu z Partnerami Programu jest Bernard Kimel: bernard.kimel@czerwonak.pl,
tel. 61 65 44 249