Aby zostać Partnerem Programu, należy wypełnić druk zgłoszeniowy i złożyć go w Urzędzie Gminy Czerwonak (osobiście, pocztą elektroniczną lub tradycyjną). W zgłoszeniu należy określić między innymi wielkość proponowanych zniżek, zakres towarów i usług nimi objętych i okres udziału w programie. Kolejnym krokiem będzie podpisanie porozumienia, dotyczącego partnerstwa w programie, przygotowanego na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu.

 

Osobą do kontaktu z Partnerami Programu jest Bernard Kimel: bernard.kimel@czerwonak.pl,
tel. 61 65 44 249