Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku (SAPO) -

to jednostka organizacyjna gminy, koordynująca prace gminnych przedszkoli i szkół.

Kontakt:
ul. Gdyńska 53
62-004 Czerwonak
(budynek dworca kolejowego na stacji Czerwonak)
tel./fax. 61 81 20 121
e-mail: biuro@sapo.edu.pl
www.oswiataczerwonak.pl