Poniżej przedstawiamy Państwu wieloletni plan budowy dróg na terenie Gminy Czerwonak. Opracowanie to składa się z części graficznej - map, na których oznaczono odpowiednimi kolorami drogi w poszczególnych sołectwach lub miejscowościach oraz części opisowej - zbiorczej tabeli prezentującej plan budowy dróg i ulic na przestrzeni lat 2016-2035.

 

Część graficzna:

01_Bolechowo_Trzaskowo_Szlachecin.pdf

02_Bolechowo_Osiedle.pdf

03_Bolechowko_Potasze.pdf

04_Kliny_Mielno_Debogora.pdf

05_Kozieglowy.pdf

06_Miekowo_Annowo.pdf

07_Promnice.pdf

08_Owinska.pdf

09_Kicin.pdf

10_Czerwonak.pdf

 
Legenda dla części graficznej:
 

  • kolorem czarnym oznaczono istniejące utwardzone drogi i ulice,
  • kolorem zielonym oznaczono drogi planowane do realizacji w latach 2016-2020,
  • kolorem niebieskim oznaczono drogi planowane do realizacji w latach 2021-2025,
  • kolorem żółtym oznaczono drogi planowane do realizacji w latach 2026-2030,
  • kolorem czerwonym oznaczono drogi planowane do realizacji w latach 2031-2035.

 

Tabela zbiorcza: sprawdź

 

Tabele dla poszczególnych miejscowości:

01_Bolechowko_Potasze.pdf

02_Bolechowo.pdf

03_BolechowoOsiedle.pdf

04_Czerwonak.pdf

05_Debogora_Mielno_Kliny.pdf

06_Kicin.pdf

07_Kozieglowy.pdf

08_Miekowo.pdf

09_Owinska.pdf

10_Promnice.pdf