W związku z tworzeniem Rejestru Organizacji Pozarządowych organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie proszone są o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.
 
Rejestr Organizacji Pozarządowych jest elektronicznym zbiorem danych o organizacjach działających na rzecz mieszkańców Gminy Czerwonak, zamieszczonym na gminnej stronie internetowej www.czerwonak.pl. Służy przede wszystkim jako źródło informacji oraz ukazuje potencjał społeczeństwa obywatelskiego. Zamieszczenie oraz bieżące uaktualnianie danych o organizacjach ułatwi kontakt wszystkim osobom zainteresowanym.

 

Urząd Gminy Czerwonak zastrzega sobie możliwość wykreślenia z rejestru organizacji, której zmienił się status prawny, a także organizacji, która nie odpowiada na próby kontaktu podjęte przez Urząd Gminy Czerwonak.

 

Urząd Gminy Czerwonak nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane w ankiecie.

 

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres: pozytek@czerwonak.pl.

 

 

Punkty informacyjne dla organizacji pozarządowych:

 

  • Regionalne Centrum NGO w Poznaniu (bezpłatna pomoc dla organizacji pozarządowych) - www.centrumngopoznan.pl
  • Punkt Konsultacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla Organizacji Pozarządowych - www.wielkopolskiewici.pl