Joanna Nawrocka - Rohnka

Fundacja Leśne Dziki

joanna.nawrocka-rohnka@pozytek.czerwonak.pl

 

Tadeusz Soiński

Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic - "LEN"

tadeusz.soinski@pozytek.czerwonak.pl

 

Anna Drajer

Fundacja Pora na nas

anna.drajer@pozytek.czerwonak.pl

 

Tomasz Drgas

Stowarzyszenie Wielkopolska Grupa Sportów Wodnych KILWATER


Wojciech Skrzekut

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak

wojciech.skrzekut@pozytek.czerwonak.pl


Robert Maciejewski

Radny Gminy Czerwonak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

robert.maciejewski@pozytek.czerwonak.pl

 

Katarzyna Radecka

Kierownik Wydziału Dialogu Społecznego Urzędu Gminy Czerwonak

katarzyna.radecka@pozytek.czerwonak.pl


Danuta Nowakowska

Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Czerwonak

danuta.nowakowska@pozytek.czerwonak.pl