W gminie Czerwonak znajduje się 11 sołectw oraz 3 osiedla.

Zadania sołectw obejmują w szczególności:
 

  • organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
  • zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych związanych z miejscem

 

Organizację i zakres działania sołectw, w tym ich zadania, tryb wyboru organów sołectw i ich odwoływania, uprawnienia względem składników mienia gminnego przekazanych im do zarządzania, zasady gospodarki finansowej oraz zasady sprawowania nadzoru nad działalnością ich organów określają statuty poszczególnych sołectw i osiedli.
 

Sołectwo/Osiedle

Sołtys/
Przewodniczący
Zarządu Osiedla

Adres e-mail

Telefon

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa

Statut

 Bolechowo
 

 Marek Smykowski

 marek.smykowski@soltys.czerwonak.pl

 606 142 404  

 Bolechowo, Trzaskowo, Szlachęcin

STATUT

 Bolechowo-Osiedle
 

 Beata Gryska

 beata.gryska@radny.czerwonak.pl

 669 977 740

 Bolechowo-Osiedle

STATUT

 Bolechówko 
 

 Jerzy Wolniewicz

 jerzy.wolniewicz@soltys.czerwonak.pl

 507 016 039

 Bolechówko, Potasze

STATUT

 Czerwonak I
 

 Violetta Gancarz

 violetta.gancarz@soltys.czerwonak.pl 

 506 079 217

 Czerwonak

STATUT

 Czerwonak II
 

 Tadeusz Wojciechowski

 tadeusz.wojciechowski@soltys.czerwonak.pl  

 601 777 284

 Czerwonak

STATUT

 Kicin
 

 Helena Stachowiak

 helena.stachowiak@radny.czerwonak.pl

 518 593 379

 Kicin

STATUT

 Kliny
 

 Błażej Sienkowski

 blazej.sienkowski@soltys.czerwonak.pl

 696 320 323

 Kliny, Mielno, Dębogóra

STATUT

 Koziegłowy
 

 Agnieszka Wierzbicka

 agnieszka.wierzbicka@soltys.czerwonak.pl

 690 037 192

 Koziegłowy (z wyjątkiem os. Karolin i os. Leśnego)

STATUT

 Miękowo
 

 Jolanta Poznańska

 jolanta.poznanska@radny.czerwonak.pl

 660 704 166

 Miękowo, Annowo

STATUT

 Owińska
 

 Jan Ratajczak

 

 jan.ratajczak@soltys.czerwonak.pl

 697 630 098

 Owińska

STATUT

 Promnice
 

 Edyta Godawa

 edyta.godawa@radny.czerwonak.pl

 697 109 791

 Promnice

STATUT

 Osiedle Przylesie w Czerwonaku
 

 Wojciech Skrzekut

 wojciech.skrzekut@radny.czerwonak.pl

 661 809 006

 os. Przylesie, ul. Gdyńska 122, 124 i 126, ul. Słoneczna w  Czerwonaku

STATUT

 Osiedle Karolin w  Koziegłowach
 

 Bogumiła Tycner

 bogumila.tycner@soltys.czerwonak.pl

 608 192 190

 os. Karolin w Koziegłowach

STATUT

 Osiedle Leśne w  Koziegłowach
 

 Agnieszka Dudziak

 agnieszka.dudziak@radny.czerwonak.pl

 535 111 004

 os. Leśne i ul. Piłsudskiego w Koziegłowach

STATUT

 

TERMINY ZEBRAŃ SOŁECKICH (SIERPIEŃ I WRZESIEŃ)

Miejsca zebrań mogą ulec zmianie ze względu na obostrzenia.

 

Lp.

Termin zebrania

Dzień tygodnia

Sołectwo/Osiedle

Sołtys/Przewodniczący Zarządu Osiedla

Godzina

Miejsce zebrania

Adres

1.

23.08.2021

poniedziałek

Miękowo

Jolanta Poznańska

18:00

Szkoła Podstawowa

ul. Poprzeczna 10

62-005 Owińska

2.

24.08.2021

wtorek

Osiedle Przylesie

Wojciech Skrzekut

18:30

wiata piknikowa
za krzyżem

os. Przylesie

62-004 Czerwonak

3.

25.08.2021

środa

Czerwonak I

Violetta Gancarz

18:00

Szkoła Podstawowa

ul. Szkolna 1

62-004 Czerwonak

4.

26.08.2021

czwartek

Koziegłowy

Agnieszka Wierzbicka

19:00

Siedziba Sołectwa Koziegłowy

os. Leśne 14E/U6

62-028 Koziegłowy

5.

30.08.2021

poniedziałek

Bolechowo

Marek Smykowski

18:30

sala w budynku dworca kolejowego „Bolechowo”

ul. Kolejowa

62-005 Bolechowo

6.

31.08.2021

wtorek

Promnice

Edyta Godawa

18:30

Klub „Iskra”

ul. Północna 58

62-005 Promnice

7.

01.09.2021

środa

Czerwonak II

Tadeusz Wojciechowski

18:00

Szkoła Podstawowa - boisko

ul. Rolna 8

62-004 Czerwonak

8.

02.09.2021

czwartek

Osiedle Karolin

Bogumiła Tycner

18:00

Siedziba Zarządu
Osiedla Karolin

ul. Poznańska 16C

62-028 Koziegłowy

9.

06.09.2021

poniedziałek

Kicin

Helena Stachowiak

18:30

Klub „Jutrzenka”

ul. Nowe Osiedle 2

62-004 Kicin

10.

07.09.2021

wtorek

Bolechowo-Osiedle

Beata Gryska

18:00

Szkoła Podstawowa

ul. Wojska Polskiego 6

62-005 Bolechowo-Osiedle

11.

08.09.2021

środa

Osiedle Leśne

Agnieszka Dudziak

18:30

Centrum Kultury
i Rekreacji

ul. Piłsudskiego 3

62-028 Koziegłowy

12.

09.09.2021

czwartek

Bolechówko

Jerzy Wolniewicz

18:30

amfiteatr
przy Klubie „Kogucik”

ul. Lipowa 1

62-005 Potasze

13.

13.09.2021

poniedziałek

Kliny

Błażej Sienkowski

19:00

Szkoła Podstawowa

ul. Gwarna 1

62-004 Kicin

14.

14.09.2021

wtorek

Owińska

Jan Ratajczak

18:30

Szkoła Podstawowa

ul. Poprzeczna 10

62-005 Owińska