Prezentowany materiał przygtowany został przez p. Stanisława Wronę.

Zarządzanie Kryzysowe
tel. 61 65 44 298