Aquanet S.A. ogłosił konkurs pt. „Łap deszczówkę i oszczędzaj kranówkę”.

Tematem  przewodnim konkursu jest zagospodarowanie wód opadowych czyli zatrzymywanie deszczówki w miejscu opadu i jej powtórne wykorzystanie.
Zgłoszenia konkursowe powinny zatem dotyczyć pomysłów na zagospodarowanie wody deszczowej w domu, ogrodzie lub przestrzeni publicznej.
Do udziału w konkursie Aquanet S.A. zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) działające na obszarze świadczenia usług przez Aquanet.

Szczegóły konkursu zostały zawarte w Regulaminie na stronie internetowej:
http://https://www.aquanet.pl/o-firmie/dzialania-charytatywne/#konkursy