W ramach konkursu przewidziano wsparcie najlepszych projektów mających na celu łagodzenie lub przeciwdziałanie skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 
W ramach konkursu Wnioskodawca może wystąpić o sfinansowanie działań projektowych realizujących cel Programu, a jednocześnie może uzyskać środki na wsparcie instytucjonalne swojej organizacji.
 

Zakres tematyczny jest szeroki, obejmuje m.in.:

  • diagnozowanie braków w postępie edukacyjnym dzieci i młodzieży oraz realizację działań naprawczych;
  • rozwój oferty edukacyjnej w formie zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych prowadzonych w trybie stacjonarnym lub/i online;
  • zwiększeniu dostępu dzieci i młodzieży do pomocy psychologicznej,
  • inicjowanie aktywności dzieci i młodzieży na rzecz lokalnych społeczności, odbudowa utraconych więzi i oddolnych inicjatyw, tym działania skierowane do osób starszych i potrzebujących pomocy.
Szczegóły pod adresem:

https://fed.org.pl/nabor-jesien-2022/

Spotkanie informacyjne odbędzie się online 11 października 2022 w godz. 15.00-16.30, szczegóły są dostępne pod adresem: https://fed.org.pl/spotkanie-informacyjne-2022/