Drogie Panie, Drodzy Panowie z Kół Gospodyń Wiejskich, chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie kulinarnym Bitwa regionów.

 

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej, polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia.

Przez potrawy regionalne i produkty regionalne rozumie się potrawy i produkty związane z danym obszarem geograficznym, które wywodzą się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów.

 

Tegoroczna już VIII edycja konkursu przebiegać będzie w trzech etapach:

- Etap I -  zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie krótkiego formularza do 31 marca 2023r. którego link jest dostępny na stronie https://www.kowr.gov.pl/konkurs. KGW zakwalifikowane do Etapu I wezmą udział w wydarzeniach powiatowych, na których zaprezentują zgłoszone potrawy. Zespoły ocenione najwyżej, podczas danego wydarzenia powiatowego kwalifikują się do II etapu – półfinału.

- Etap II – Półfinał – odbędzie się podczas otwartego wydarzenie wojewódzkiego.

- Etap III - Ogólnopolski Finał.

Listy wydarzeń etapu I i II zostaną opublikowane na stronie https://bitwaregionow.pl/

 

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:

1)      Etap I (etap powiatowy) za zajęcie:

  • I miejsca nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł brutto,
  • II miejsca nagroda pieniężna o wartości 1 500 zł brutto,
  • III miejsca nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł brutto;

 

2)      Etap II (etap wojewódzki) - za zajęcie:

  • I miejsca nagroda pieniężna o wartości 5 000 zł brutto,
  • II miejsca nagroda pieniężna o wartości 3 500 zł brutto,
  • III miejsca nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł brutto;

 

3)      Etap III – za zajęcie:

  • I miejsca nagroda pieniężna o wartości 25 000 zł brutto oraz nagroda dodatkowa w formie wyjazdu dla 5 członków KGW na zagraniczne targi rolno-spożywcze odbywające się na terenie Unii Europejskiej, na których swoje stoisko będzie miał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
  • II miejsca nagroda pieniężna o wartości 15 000 zł brutto,
  • III miejsca nagroda pieniężna o wartości 10 000 zł brutto.

 

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej:  https://bitwaregionow.pl/

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa