Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać partnerskie firmy do konkursu „Dobroczyńca Roku”

Firmy, w ramach społecznej odpowiedzialności, od lat wspierają najbardziej potrzebujących, inwestują w edukację, zdrowie, sport, zawiązują partnerstwa na rzecz ochrony środowiska czy dbają o rozwój lokalnych społeczności. Działania te w większości są możliwe dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do 10 lutego mogą one zgłosić dobroczynne firmy i fundacje korporacyjne do 25-edycji konkursu „Dobroczyńca Roku” w sześciu kategoriach. Spośród zgłoszeń Kapituła wybierze laureatów, którzy odbiorą statuetkę w czerwcu w czasie gali finałowej w Warszawie.

Celem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest pokazywanie partnerskiej współpracy małych, średnich i dużych firm z organizacjami pozarządowymi, dzięki której powstają m.in. wyjątkowe akcje społeczne, kampanie edukacyjne, programy wolontariatu pracowniczego, inicjatywy proekologiczne i wiele innych.

W kategoriach:

  • Kultura i edukacja
  • Lokalne partnerstwa
  • Ochrona środowiska i klimatu
  • Pomoc społeczna i charytatywna
  • Otwartość na różnorodność
  • Zdrowy tryb życia

mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy, działające na terenie Polski. Zgłoszenia w powyższych kategoriach mogą być przesłane wyłącznie przez organizacje pozarządowe. 

Wystarczy przeczytać regulamin i wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez ekspertów. To oni wskażą najlepsze zgłoszenia, a spośród nich Kapituła Konkursu wybierze laureatów. Poznamy ich w czerwcu podczas uroczystej gali finałowej w Warszawie.

W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele najważniejszych organizacji i instytucji związanych z rozwojem społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce   –  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, UN Global Compact Polska, Forum Darczyńców, Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club, Pracodawcy RP, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Organizatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Fundatorem Konkursu  jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa firma E&Y.

Partnerami dwudziestej piątej edycji Konkursu są Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Global Compact Network Poland, Pracodawcy RP, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Forum Darczyńców.

Patroni medialni: portal organizacji pozarządowych ngo.pl, portal publicrelations.pl, niepełnosprawni.pl, portalspozywczy.pl, Nowy Marketing, odpowiedzialnybiznes.pl, marketingprzykawie.pl 

***

Kontakt:

Katarzyna Kunert – PR i media społecznościowe
k.kunert@filantropia.org.pl
tel. 795484462

Emilia Dmochowska - koordynatorka Konkursu
e.dmochowska@filantropia.org.pl

 

Informacja prasowa Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce