Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie promującym najlepsze praktyki zarządzania organizacją pozarządową. Dobry model zarządzania to wartość, która pozwala organizacji reagować na zmiany, pokonać wyzwania, pozyskiwać źródła dochodu i zapewnić trwałość rozwoju w sposób zrównoważony. Cechuje go sprawna organizacja wewnętrzna oraz skuteczny sposób komunikacji i integracji wokół wspólnych celów i wartości. Z pewnością takie cechy posiada również Państwa organizacja.

Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz wyróżnienie najlepszych podmiotów. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Fundację im. Ernsta-Bernda Blümle. Wyróżnione organizacje pozarządowe będziemy rekomendować do współpracy z przedsiębiorstwami zrzeszonymi w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Jako Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wspieramy doskonalenie podmiotów sektora pozarządowego, opierając się na najlepszych standardach zarządzania organizacjami pozarządowymi w Szwajcarii.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie. Aby wziąć udział w konkursie należy przesyłać poprzez wypełniony kwestionariusz samooceny poprzez formularz dostępny pod linkiem: https://forms.gle/5yCaotYkTtDyErQw8 wraz ze zgłoszeniem do dnia 10.07.2022 roku. Można także odesłać kwestionariusz samooceny lub/i kartę zgłoszenia mailowo na adres: zespol.ngo@ue.poznan.pl

Kolejnym etapem konkursu będzie wizyta przedstawiciela Komisji Konkursowej w wytypowanych do drugiego etapu organizacjach w  celu wyłonienia laureatów.

Ewentualne pytania prosimy kierować do: zespol.ngo@ue.poznan.pl

Komplet informacji i pliki do pobrania znajdują się pod linkiem

 

Zespół badawczy ds. Zarządzania Organizacjami Non-profit

Katedra edukacji i rozwoju kadr

 

Kalendarium

10.06.2022 - ogłoszenie konkursu i naboru wniosków

10.07.2022 - termin nadsyłania kompletnych zgłoszeń do konkursu

31.07.2022 - wyniki I etapu konkursu i publikacja 10 organizacji pozarządowych, zakwalifikowanych do II etapu konkursu

do 30.09.2022 - zakończenie wizyt w max. 10 organizacjach pozarządowych, finalistów konkursu

do 31.10.2022 - rozstrzygnięcie konkursu; ogłoszenie wyników podczas  konferencji online dla organizacji pozarządowych