LGD Trakt Piastów serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe na konsultacje społeczne dot. nowej Lokalnej Strategii Działania*.

7 listopada 2022r., g. 17:30-19:00, Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych ul. Leśna 8 w Czerwonaku.

Szczegóły są dostępne pod adresem: