Lokalnej Grupy Działania Trakt Piastów przesyłam zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych operacji pn. wsparcie przygotowawcze mająca na celu realizację planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR (Lokalnej Strategii Rozwoju).
Zaproszenie skierowane jest m.in. do przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców gminy, działaczy społecznych, grup nieformalnych.
Konsultacje odbędą się 1.06.2022 r. (poniedziałek) w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "AKWEN" w Czerwonaku, ul.Leśna 6, g.18:00 - 19:30.
 
Dodatkowe informacje:
Agnieszka Kowalska-Pastuszek, 506 862 163, a.pastuszek@lgdtraktpiastow.pl