Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Serdecznie zapraszamy organizacje, instytucje oraz grupy, które chcą wprowadzać zmiany w swojej okolicy poprzez aktywne projekty społeczne i mają oryginalne pomysły na poprawę bliższego i dalszego otoczenia, do udziału w konkursie Działaj Lokalnie 2024.

Konkurs będzie wspierał inicjatywy, które:

 • zakładają współpracę między mieszkańcami, dzięki któremu możliwe jest realizowanie celów o charakterze dobra wspólnego;
 • mają precyzyjnie określony cel, przemyślane działania, mierzalne rezultaty i uzasadnione koszty realizacji;
 • wynikają bezpośrednio z potrzeb danej społeczności;
 • planują działania ukierunkowane na konkretne grupy odbiorców, przy jednoczesnym korzystnym wpływie na całą społeczność;
 • zostaną przeprowadzone wspólnymi siłami mieszkańców oraz lokalnych instytucji, takich jak samorządy, przedsiębiorcy i organizacje społeczne
 • będą umiejętnie angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać:

 • Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).
 • Stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę.
 • Oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
 • Grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa
 • Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.

Termin naboru wniosków:  od 7 maja 2024 r. do  7 czerwca 2024 r.

Sposób składania wniosków: wnioski można składać wyłącznie za pomocą generatora społecznego: GENERATOR społeczny

Gminy objęte konkursem: Czerwonak, Gniezno, Kleszczewo, Kłecko, Kostrzyn, Łubowo, Mieleszyn, Pobiedziska, Swarzędz, Trzemeszno, Czerniejewo, Niechanowo.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki: mają siedzibę w ww. gminach oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

Łączna pula przeznaczona na granty: minimum 24 000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu: 3 000 zł

Okres realizacji projektu: od 1 lipca do 30 listopada 2024 r.

Czas trwania projektu: min. 2 miesiące – max. 4 miesięcy

Więcej informacji oraz REGULAMIN konkursu dostępny tutaj:

Regulamin Konkursu DZIAŁAJ LOKALNIE 2024

 

Osoby, zainteresowane udziałem w tegorocznym konkursie, serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-informacyjne.

Czas: 9.05.2024 r. o godz. 16.00  

Miejsce: sala sesyjna Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo (ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo)

Spotkanie jest bezpłatne, prosimy o wcześniejszą rejestrację:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4fsN97GHDitgKQ-f_1wnlKLiSSlVnFtMoHrKWZWIKBBI9_A/viewform?usp=sf_link

Na spotkaniu zostaną omówione m.in. zasady naboru wniosków w ramach programu „Działaj Lokalnie”, konstrukcja oraz zasady tworzenia projektu i jego poszczególnych elementów, a także sposób składania wniosków za pomocą generatora. Przedstawione zostaną również dobre praktyki „Działaj Lokalnie”.

 

Koordynator Programu:

Małgorzata Blok

dyrektor biura LGD +48 601 251 501 m.blok@lgdtraktpiastow.pl

Dane kontaktowe: Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1, 62-260 Łubowo

biuro@lgdtraktpiastow.pl +48 614 275 950

 

LGD "Trakt Piastów"