25 marca wystartował nabór do tegorocznej edycji rządowego programu „Klub”.

W tegorocznej edycji programu kluby mogą wnioskować o wyższe niż dotychczas kwoty – 12 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 17 tys. zł – dla klubów wielosekcyjnych.

Zgodnie z regulaminem tegorocznej edycji programu, kwotę dofinansowania będzie można wykorzystać w dowolnej proporcji na wynagrodzenie szkoleniowca, zakup sprzętu sportowego bądź organizację obozu sportowego.

Program skierowany jest do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w środowiskach lokalnych. Wnioskujący o dofinansowanie klub musi wykazać, że prowadził formalnie zarejestrowaną działalność statutowa przez co najmniej 3 lata przed datą ubiegania się o dotację.

Tegoroczny nabór rozpocznie się 25 marca o godz. 12:00 i potrwa do 30 kwietnia do godz. 23:59. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu AMODIT. Informacja o przyznaniu dofinansowania wraz z listą zakwalifikowanych do Programu Klubów, opublikowana będzie na stronie internetowej programu https://rzadowyprogramklub.pl – nie później niż 30 maja 2024 r