Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru.

W naborze mogą wziąć udział zarówno organizacje pozarządowe, jak i przedsiębiorcy.

Termin składania wniosków: 1-15 marca 2022 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 612 683,31 euro (2 450 733,24 zł)

Refundacja poniesionych kosztów: jednostki sektora finansów publicznych – max. 63,63%, organizacje pozarządowe – max. 90%, pozostali beneficjenci – max.50%.

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach  w wersji papierowej (oryginał+kopia) należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 14.00 w terminie naboru wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”  oraz na stronie internetowej www.lgdtraktpiastow.pl pod linkiem: https://www.lgdtraktpiastow.pl/article/529/ogloszenie-17-2022

Dodatkowe informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo lub pod numerami telefonu 601 251 501 oraz +61 427 59 50.

 

Zachęcamy także do udziału w bezpłatnym szkoleniu przygotowującym do aplikowania o wsparcie w ramach wyżej opisanego naboru.

Szkolenie odbędzie się ON-LINE dnia 28 lutego 2022 r. o godz. 10.00.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać drogą mailową na adres: k.lesinska@lgdtraktpiastow.pl

Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są TUTAJ.

 

LGD "Trakt Piastów"