Gratulujemy Pani Oldze Krause-Matelskiej, Prezes działającej na terenie naszej gminy Fundacji Nasze Podwórko otrzymania nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w kategorii "animacja i upowszechnianie kultury".

Pani Olga została doceniona jako autorka i współautorka publikacji i projektów poświęconych historii i tradycji lokalnej w gminie Czerwonak, animatorka działań wspólnotowych oraz organizatorka wystaw i plenerów dla artystów amatorów. Kapituła konkursu doceniła także propagowanie przez Fundację Nasze Podwórko wiedzy o tradycjach rzemiosła papierniczego, realizację autorskich zajęć z historii papieru i druku w Wielkopolsce oraz organizowanie warsztatów rękodzielniczych, a także opiekę merytoryczną nad wieloletnim projektem o dawnych szkołach z czerwonej cegły pt. „Czerwone szkoły. Przywracamy pamięć”.

Cieszymy się, że możemy także współpracować z Panią Olgą i Fundacją Nasze Podwórko m.in. poprzez dofinansowanie projektów realizowanych przez fundację.

W 2022 r. z udziałem środków z budżetu Gminy Czerwonak fundacja realizuje projekt „Zanim czas zatrze ślady w gminie Czerwonak”, który koncentrował się będzie na przybliżeniu mieszkańcom zagadnień związanych z dziejami poszczególnych miejscowości.

Więcej informacji o projekcie oraz dane kontaktowe do fundacji są dostępne pod adresem:
 

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie i jeszcze raz gratulujemy Pani Prezes Fundacji Nasze Podwórko tego wielkiego sukcesu!

Szczegółowe informacje o nagrodach i stypendiach Marszałka dla ludzi kultury dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem.