Szanowni Państwo,

zapraszamy pracowników samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line przygotowujących do składania wniosków w programie dotacyjnym „Koalicje dla Niepodległej". Mogą w nich wziąć udział także przedstawiciele instytucji, które mogą być partnerami projektów finansowanych z tego programu, w tym m.in. jednostek samorządu terytorialnego.

Program dotacyjny „Koalicje dla Niepodległej” to system małych dotacji przeznaczonych dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które realizują projekty wraz z partnerami. W trakcie szkoleń uczestnicy:

  • poznają zasady składania wniosków i realizacji projektów w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”,
  • dowiedzą się, jak skutecznie nawiązywać współpracę z innymi podmiotami i co można dzięki temu zyskać,
  • również w kontekście rozwoju instytucji i organizacji,
  • otrzymają mnóstwo inspiracji i praktycznych porad dotyczących tego, jak pracować z przeszłością i lokalną historią,
  • dowiedzą się, w jaki sposób projektować działania, aby były one skuteczne i trafiały do odbiorców.

Do udziału w bezpłatnych szkoleniach zapraszamy przedstawicieli samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, a także podmiotów i instytucji, którzy zgodnie z regulaminem naboru wniosków w programie "Koalicje dla Niepodległej" mogą być partnerami w finansowanych projektach. Są to m.in. jednostki samorządu terytorialnego, państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz szkoły.

Szkolenia, w zależności od województwa, odbywają się w następujących terminach:

  • 6 kwietnia 2022 r. - województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i podlaskie
  • 7 kwietnia 2022 r. - województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, opolskie, pomorskie, śląskie i warmińsko-mazurskie
  • 8 kwietnia 2022 r. - województwa: mazowieckie, łódzkie i świętokrzyskie
  • 11 kwietnia 2022 r. - województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie

Na szkolenia należy rejestrować się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://forms.gle/SSQmfkWz7g8A7mUq9. Decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc jest ograniczona.
Aby wziąć udział w szkoleniu, należy korzystać z komputera wyposażonego w działające kamerę i mikrofon, z uwagi na konieczność pracy w grupach.

Biuro Programu "Niepodległa" zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, zmiany jego terminu, a także zmian w programie szkolenia z ważnych powodów lub powodów od niego niezależnych, co nie może stanowić podstawy do kierowania żadnych roszczeń ze strony Uczestnika.

Serdecznie zapraszamy.

Biuro Programu "Niepodległa"