Stowarzyszenie Centrum PISOP z Poznania wraz z grupą wolontariuszy współorganizuje wyjazdy wraz z zamieszkaniem, w innych państwach Unii Europejskiej dla uchodźców z Ukrainy. W ten sposób chce pomóc osobom, które nie mogą znaleźć mieszkania i pracy w Polsce, w znalezieniu nowego domu. Wszystkie wyjazdy są darmowe, tak samo, jak mieszkanie, edukacja dzieci i kursy językowe. Każdorazowo grupa oraz Urząd Miasta Poznania weryfikują oferty wyjazdów od partnerów zagranicznych.
Celem jest dotarcie do osób, które niekoniecznie mieszkają w dużych halach sportowych, czy ośrodkach.
Stowarzyszenie Centrum PISOP poszukuje do współpracy organizacje pozarządowe, które pomogą w koordynacji działań.
Zachęcamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem.