Zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, również sołectwa na spotkanie informacyjne dotyczące projektu Wielkopolska Wiara 2021.
 
Projekt zakłada finansowanie działań realizowanych przez mieszkańców dla mieszkańców w każdym wymiarze od inicjatyw kulturalnych po budowę małej architektury. Wysokość środków możliwych do pozyskania na działania na rzecz społeczności lokalnej to 7 000,00 zł  lub 10 000,00 zł bez wkładu własnego.

Spotkanie odbędzie się 9 grudnia br. o godzinie 12:30 w Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy ul. Leśnej 8 w Czerwonaku (siedziba Gminnego Przedsiębiorstwa Społecznego).

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: pawel.wojciechowski@pozytek.czerwonak.pl do dnia 3.12.2021 r.