Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.