Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online pt. 'Organizacje pozarządowe a ustawa o dostępności'. Szkolenie dotyczy zastosowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Tematyka jest istotna z punktu widzenia planowania projektów, konstruowania ofert i udziału w otwartych konkursach ofert w 2022 roku.

Szkolenie poprowadzi pani Marta Mazurek – Koordynatorka ds. dostępności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu. 

Termin szkolenia: 17.12.2021 r., godz.: 12:00. Osoby chętne na udział w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia przyjmowane do piątku 10 grudnia 2021 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeń poniżej.
 
Organizatorem wydarzenia jest Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.