9 czerwca w Poznaniu odbyła się konferencja pt. "O współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych z korzyścią dla mieszkańców, czyli ...", organizowana przez Stowarzyszenie Centrum PISOP.
Podczas spotkania podsumowano działania uczestników projektu "WARNIK - Wielkopolska Akademia Rzecznictwa NGO i Kooperacji”.
W projekcie uczestniczyło 13 gmin i 1 powiat z Wielkopolski. Celem projektu było wypracowanie nowatorskiego modelu zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, opartego o zmieniające się potrzeby mieszkańców. W ramach projektu przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańców gminy oraz Urzędu Gminy Czerwonak wypracowali nowy zakres zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym - edukację ekologiczną.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Centrum PISOP dotyczyła również wsparcia doradczego i szkoleniowego dla Gminy Czerwonak i organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców.

Dziękujemy za udział w projekcie Pani Jolancie Sypytkowskiej - przedstawicielce mieszkańców i Panu Pawłowi Wojciechowskiemu - przedstawicielowi organizacji pozarządowych.