Dzięki współpracy Wydziału Dialogu Społecznego Urzędu Gminy Czerwonak ze Stowarzyszeniem Centrum PISOP udało się pozyskać meble biurowe dla gminnych spółek, Szkoły Podstawowej w Czerwonaku oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz naszych mieszkańców.
Biurka oraz krzesła zostały przekazane przez firmę Viking Cloud.
Część mebli trafiła do Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Czerwonaku, prowadzonego przez Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne w Czerwonaku co pozwoliło wyposażyć pomieszczenia, z których mogą korzystać organizacje pozarządowe oraz lokalni liderzy.
Serdecznie dziękujemy firmie Viking Cloud za okazane wsparcie, Pawłowi Wojciechowskiemu doradcy Centrum PISOP oraz gminnym spółkom za współpracę.
 
Jednocześnie informujemy, że na czas remontu strażnicy w Czerwonaku, w której Centrum ma swoją siedzibę, spotkania organizacji pozarządowych będą odbywały się w budynku dawnego GOPS-u, przy Placu Zielonym 1 w Czerwonaku.
Zapraszamy do kontaktu: 798-601-561, biuro@gps-czerwonak.pl.