Eurodesk to program Unii Europejskiej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie - przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu "Erasmus+". To międzynarodowa sieć działająca w 36 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i/lub młodzieżową. W Eurodesku działa ponad 1000 organizacji, w tym ponad 60 w sieci Eurodesk Polska.

Eurodesk to błyskawiczna informacja o możliwościach w Europie - dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Edukacja, szkolenia, mobilność, fundusze – to główne obszary zainteresowania naszych odbiorców.

Na stronie https://www.eurodesk.pl/publikacje znajdują się materiały informacyjne i broszury opracowane przez Eurodesk Polska dotyczące mobilności, integracji europejskiej, społeczeństwa obywatelskiego. Poniżej przedstawiamy publikacje Eurodesku. Zachęcamy do lektury.

„Europa dla Aktywnych” - 72-stronicowy kwartalnik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Czasopismo porusza problematykę związaną z polityką młodzieżową Unii Europejskiej, edukacją międzykulturową, programami edukacyjnymi UE i informacją młodzieżową.
 
„Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności dla początkujących” - broszura wydana nakładem Wydawnictwa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji która w prosty i przystępny sposób prowadzi poprzez meandry planowania projektów i aplikowania o dofinansowanie międzynarodowych wymian młodzieżowych w ramach programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. Bogata i różnorodna oferta obu programów jest dostosowana do możliwości zarówno doświadczonych organizacji, jak i tych, które o unijne fundusze ubiegają się pierwszy raz. Może się zdarzyć, że po przeczytaniu broszury składanie wniosków i rozliczanie projektów wcale nie będzie już takie skomplikowane, a szanse na otrzymanie grantu okażą się spore.
 
„Studia bez granic” - publikacja Eurodesk Polska, która przedstawia możliwości studiowania w Europie. Na kilkudziesięciu stronach znalazły się najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji, kosztów utrzymania czy stypendiów dostępnych w 30 europejskich krajach. W publikacji nie zabrakło także wywiadów z młodymi osobami, które odważyły się na krok w nieznane i dołączyły do grona ponad 50 tys. Polaków, którzy studiują poza granicami kraju.
 
"Na biało, czyli jak legalnie pracować w Europie" - Obszerne i szczegółowe informacje o pracy w europejskich krajach. Podobne publikacje i informacje znajdują się również na stronie Eurodesk Polska w dziale Europraca.
 
„Międzynarodowy wolontariat młodzieży” - o możliwościach zdobywania doświadczeń i współpracy rozwojowej na całym świecie, z najciekawszymi programami, w które mogą się zaangażować młodzi ludzie z Polski. 
 
"Międzynarodowe Wymiany Młodzieży" - jak sama nazwa wskazuje, publikacja o wszelkich możliwościach udziału w Międzynarodowych Wymianach Młodzieży. 
Większość wymian dostępna jest dla osób w wieku 18-30 lat, choć istnieją również specjalne programy dla szkół, szkolenia międzynarodowe dla edukatorów i działaczy organizacji pozarządowych czy mobilność edukacyjna dorosłych.
 
"Twój Eurodesk" - informacyjno-promocyjny newsletter o działalności Eurodesku w Polsce i w Europie.