Program współpracy Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest corocznie podejmowany przez Radę Gminy Czerwonak. Program współpracy jest kluczowym dokumentem dla współpracy urzędu z III sektorem, wyznacza kierunki działania zarówno dla organizacji, jak i samorządu. Program określa podstawowe formy współpracy, zadania priorytetowe, a także środki finansowe zaplanowane na ich realizację. Jeżeli uważasz, że Twoja organizacja ma ciekawą propozycję dla mieszkańców naszej gminy, a nie znajduje się ona w aktualnym programie współpracy napisz na adres pozytek@czerwonak.pl lub zadzwoń do Wydziału Dialogu Społecznego, tel. 61 65 44 218, 61 65 44 225.

 

Program współpracy obowiązujący w 2022 roku jest dostępny pod adresem:

https://czerwonak.pl/uploads/filealbum/2022/procedury-i-formularze-411/pozarzadowymi.pdf

 

Otwarte konkursy ofert oraz małe granty są dostępne pod poniższymi adresami:

https://czerwonak.pl/pl/mieszkaniec/informacje/otwarte-konkursy-ofert-9/otwarte-konkursy-ofert-na-rok-2022-3

https://czerwonak.pl/pl/mieszkaniec/informacje/dotacje-udzielone-z-pominieciem-otwartych-konkursow-ofert--57/dotacje-udzielone-w-2022-r--7