Informujemy, że na skutek wystąpienia pożaru dachu hali sportowej Czerwonaku i związanej z tym czasowej relokacji (do odwołania) pracowników Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN do pomieszczeń biurowych Gminnego Przedsiębiorstwa Społecznego Sp. z o.o., organizacje pozarządowe nie mają możliwości korzystania z pomieszczeń biurowych Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Nadal dostępna jest sala konferencyjną wraz ze sprzętem biurowym, komputerowym, multimedialnym i zapleczem sanitarnym w Czerwonaku przy ul. Leśnej 8.
Przepraszamy za utrudnienia.