Informujemy, że również w bieżącym roku można ubiegać się o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie wynosi 100 %.   

Cały program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, natomiast  wnioski wraz z regulaminem dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu  Gminy w Czerwonaku. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udzielania dotacji.                                                                                       

 

Wnioski można składać do dnia 12.08.2022 r.  

 

Wydział Ochrony Środowiska