Urząd Gminy Czerwonak przeprowadza telefoniczne badania ankietowe dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do naszej gminy w związku z atakiem Rosji na ich kraj. Bardzo zależy nam na tym, żeby poznać potrzeby, obawy i plany naszych nowych mieszkańców i odpowiednio na nie odpowiedzieć. Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, który skończył 18 rok życia i składałeś wniosek o numer PESEL w Urzędzie Gminy Czerwonak - spodziewaj się telefonu od naszego ukraińsko lub rosyjskojęzycznego ankietera. Gospodarzy goszczących rodziny z Ukrainy prosimy o przekazanie informacji o prowadzonych badaniach. Ankieta jest anonimowa.

 

Опрос для жителей Украины»
Управление Червонакского района  проводит телефонные опросы граждан Украины, приехавших в наш район  в связи с войной . Граждане  Украины, которым  исполнилось 18 лет и вы подали заявку на номер PESEL в Червонакское управление гмины - ожидайте  звонка от нашего украинско  или русскоязычного работника . Принимающие семьи из Украины просят предоставить информацию о проведенном исследовании. Опрос анонимный».
 
 
Опрос для мешканців України
Управління Червонакського району проводить телефонні опитування громадян України, які приїхали до нашого району у зв'язку з війною. Громадяни України, яким виповнилося 18 років і ви подали заявку на номер PESEL до Червонакського управління гміни - чекайте на дзвінок від нашого українсько або російськомовного працівника. Приймаючі сім'ї з України просять надати інформацію щодо проведеного дослідження. Опитування анонімне»