Zachęcamy do wypełnienia badania ankietowego o preferencjach turystycznych osób odwiedzających Puszczę Zielonkę.

 

Ankieta została opracowana przez Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie, będący jednostką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zawiera pytania otwarte oraz zamknięte, a jej wypełnienie ze względu na potrzebę przygotowania pytań spełniających wymagania metody naukowej, zajmie około 10 minut. Odpowiedzi są niezwykle ważne dla sporządzanej właśnie „Strategii zagospodarowania turystycznego Puszczy Zielonki” .

Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie badania ankietowego i tym samym przyczynienie się do lepszego poznania preferencji turystycznych na terenie Puszczy Zielonki! Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki pozwolą trafniej określić profil turystyczny i dostosować ofertę turystyczną tego fantastycznego miejsca.

 

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpGL8GgxM0YJL5LvtS-yW6-t_83tZD2JTJJDW4Ups3vK80bg/viewform?usp=sf_link