Informujemy, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został stworzony specjalny interaktywny formularz, który w sposób łatwy i sprawny umożliwia zgłoszenie interwencji, odnoszących się do zdarzeń, mogących mieć niekorzystny wpływ na środowisko https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz

Zgłoszenia można dokonać również w sposób anonimowy, wystarczy wskazać lokalizację danego miejsca i dodać krótki opis zdarzenia (ewentualnie zamieszczając do niego zdjęcie). GIOŚ informuje również, że wszystkie zgłoszenia dokonane elektronicznie trafiają bezpośrednio do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który po ich dokładnej analizie podejmuje decyzję o dalszych działaniach w sprawie.

Prosimy mieszkańców, aby uważnie obserwowali swoje najbliższe otoczenie i niezwłocznie informowali organy gminy, Straż Gminną, Inspekcję Ochrony Środowiska lub Policję o podejrzeniu nielegalnego postępowania z odpadami oraz niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska.

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska