Informujemy, że Powiatowy Konserwator Zabytków nie wyraża zgody na wieszanie reklam, plakatów wyborczych, ogłoszeń itp. na ogrodzeniu mieszczącym się przy ulicy Bydgoskiej, należącym do Zespołu pałacowo – parkowego w Owińskach.