Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (https://zoneapp.gunb.gov.pl/ranking/) na dzień 17 listopada br. brakuje jeszcze deklaracji z 25% nieruchomości gminnych, w związku z czym Urząd Gminy Czerwonak przypomina o ogólnokrajowym obowiązku składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na każdym właścicielu lub zarządcy budynku albo lokalu. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i niemieszkalnych oraz budynków, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW. Jeśli w budynku zostało zainstalowane i uruchomione nowe źródło ciepła po 1 lipca 2021r.  to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni. Brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła w terminie może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości od 500 zł do nawet 5.000 zł, jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu.

Najszybciej deklarację można złożyć elektronicznie na stronie https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713 za pomocą profilu zaufanego, co jest zalecane ze względu na możliwość samodzielnej edycji deklaracji. Edycja jest możliwa w zakresie oczywistych omyłek pisarskich; nie ma możliwości edycji rodzaju paliwa lub źródła ciepła.  Co jest również istotne - opcja edycji nie dotyczy aktualizacji deklaracji. Jeżeli do urzędu gminy została złożona kolejna deklaracja przez obywatela, która zawiera aktualizacje w zakresie np. źródła ciepła lub spalania paliw, konieczne jest dodanie nowej deklaracji do bazy CEEB. 

Można także deklaracje w wersji papierowej przesłać za pomocą poczty polskiej lub złożyć w urzędzie gminy.

Druki do pobrania:https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-deklaracji

 

Wydział Ochrony Środowiska