Wydział Podatków i Opłat informuje, że pracownicy Urzędu Gminy Czerwonak rozpoczęli doręczanie decyzji ustalających wymiar podatków od nieruchomości dla osób fizycznych. Głównym celem tej akcji jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców, tak, aby mogli oni odebrać decyzje bez wychodzenia z domu.

 

  • Pracownicy zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej oraz w preparaty do dezynfekcji. 
  • Odbiór decyzji trzeba potwierdzić podpisem dlatego prosimy o korzystanie z własnych długopisów.
  • Przesyłki mogą odebrać również pełnoletni domownicy oraz upoważnieni sąsiedzi, którzy jednak powinni jak najszybciej przekazać decyzję adresatowi.
  • Doręczyciele wyposażeni są w imienne identyfikatory i zobowiązani są do ich okazania na żądanie podatnika.
  • Przypominamy również, że urzędnicy doręczający decyzje nie przyjmują wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, a wszelkie próby wyłudzenia pieniędzy z tego tytułu należy zgłaszać na policję.
  • Jeżeli pracownikom Urzędu nie uda się doręczyć decyzji, zostaną one przekazywane do doręczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

Wydział Podatków i Opłat